DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

W perspektywie Roku Stulecia Niepodległości…


Już za niespełna miesiąc pożegnamy mijający rok i powitamy nowy. Tym razem jednak witać będziemy rok szczególny, Rok Stulecia Polskiej Niepodległości. Jubileusz, który w innej niż zwykle perspektywie nakazuje spojrzeć na rok 2018. Wypełniony on będzie zapewne wieloma uroczystościami, dostojnym celebrowaniem Historii, radosnym świętowaniem wielu ważnych wydarzeń. Jestem przekonany, że dostarczy nam, ten Nowy Rok, wielu powodów do radości z realizacji ważnych zaplanowanych już inwestycji miejskich. Warto jednak podjąć jeszcze jedno z zadań, które czekają na realizację w Piastowie. Zadanie szczególne, bo istotnie wpisujące się w historię i tradycję naszego miasta – tę najstarszą.

Stosunkowo niedawno minęła setna rocznica wzniesienia willi Adelajda, inaczej zwanej Białym Pałacem i towarzyszących zabudowań usytuowanych pomiędzy ulicami C. Godebskiego, St. Wyspiańskiego i K. Ujejskiego. Wówczas, sto lat temu posiadłość należała do rodziny słynnego architekta Brunona Paprockiego, będącego autorem projektu tego niezwykłego kompleksu budynków.

Brunon Paprocki to także jeden z bohaterów polskiej niepodległości. Żołnierz Legionów, który wrócił z I wojny światowej w stopniu podpułkownika, a po jej zakończeniu pełnił także obowiązki w ramach misji wojskowych. Rodzina Paprockich – Brunon z żoną Adelajdą i ich czworo dzieci mieszkali w Piastowie (wówczas jeszcze Utracie) tylko kilka lat, bo już w latach dwudziestych posiadłość została sprzedana nowemu właścicielowi, którym stało się Wojsko Polskie, a dokładnie jego II Oddział (kontrwywiad).

Piastowska rezydencja pozostawała w rękach wojska do wybuchu II wojny światowej. Ten dramatyczny moment naszej historii oznaczał także kres świetności Białego Pałacu. Lata powojenne to stopniowa degradacja tego niezwykłego budynku, aż do jego ostatecznego upadku w roku 2013.

Przetrwały trzy budynki niegdyś oficyn rezydencji Paprockich, ale ich stan także odbiega od doskonałości. Nadarza się zatem szczególna okazja do podjęcia idei odbudowy Białego Pałacu w roku jubileuszu Polskiej Niepodległości. To zadanie wpisane jest do dokumentów strategicznych Miasta Piastowa. Znalazło się m.in. w przyjętym w czerwcu 2008 roku uchwałą Rady Miejskiej „Programie Rewitalizacji Miasta Piastowa 2007–2013”. Jest także ujęte wśród zadań głównych „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+” uchwalonego przez Radę Miejską rok temu, 25 października 2016 roku.

Rozpoczęliśmy już prace przygotowawcze do realizacji idei odbudowy Willi Adelajda i rewitalizacji jej otoczenia. Po uprzątnięciu rumowiska po dawnej rezydencji rodziny Paprockich, zalegającego od czterech lat, ogrodzony został teren wokół niego. Zlecone jest opracowanie techniczne dokumentacji niezbędnej do odtworzenia fundamentów budynku. Posłuży ona do uzgodnienia działań restauracyjnych w tym zakresie, które planujemy podjąć w przyszłym roku.

Kilka miesięcy temu na zlecenie Urzędu Miejskiego opracowane zostały trzy ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków dawnych oficyn przy ul. C. Godebskiego 3. Dokumenty te posłużyły do opracowania i złożenia wniosku w ramach programu „Odnowa tkanki mieszkaniowej”. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu i uzyskania dofinansowania niezwłocznie podejmiemy prace rewitalizacyjne tych budynków.

Tak więc wiele wskazuje na to, że idea odbudowy Białego Pałacu i odnowy jego otoczenia w nadchodzącym Roku Stulecia Niepodległości może wreszcie doczekać się realizacji. Oby tak się stało!

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Miasta Piastowa

MS 20/2017, 14 grudnia 2017