DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Umowa na budowę EKOparku podpisana

Wkrótce rozpocznie się budowa pierwszego etapu EKOparku w Ursusie. Dzięki inwestycji dzielnica zyska nowe, tak potrzebne tereny zielone.  To także pierwszy park ekologiczny w skali całej Warszawy.

18   kwietnia br. dzielnica zawarła umowę z wykonawcą, firmą Sorted Sp. z o.o., którą w imieniu Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podpisali burmistrz Urszula Kierzkowska oraz zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.

Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Gierdziejewskiego pod EKOpark będzie realizowane etapowo. Pierwszy etap prac obejmie obszar od wysokości ulicy Leszka Czarnego do ulicy Czerwona Droga. Park powstanie na bazie obecnej już roślinności. EKOpark o charakterze naturalistycznym to w 70 procentach tereny biologicznie czynne. Zgodnie z zasadami ekologii, do nawodnienia terenu wykorzystane zostaną wody opadowe, które zbierane będą w nieckach retencyjnych. Park oświetlą latarnie zasilane odnawialną energią wytwarzaną przez panele solarne. Z surowców naturalnych powstaną elementy małej architektury. Obiekt zostanie podzielony na różne sfery – od niemal dzikich łąk, które faktycznie prawie nie wymagałyby pielęgnacji, przez obszary mieszane, aż po uporządkowane trawniki umożliwiające wypoczynek.

Mieszkańcy dzielnicy zyskają możliwość obcowania z fauną i florą, a także przestrzeń do wypoczynku. Powstaną tu m.in. polany piknikowe, które mają zachęcać do spędzania czasu na świeżym powietrzu. EKOpark ma służyć mieszkańcom miejskiej aglomeracji nie tylko do relaksu, ale też nauki. Dzieci i młodzież będą mogły obcować z naturą i korzystać ze ścieżek edukacyjnych. To właśnie tutaj zapoznają się z gatunkami roślin i zwierząt. Celem projektu jest więc poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy i miasta poprzez stworzenie nowej, innowacyjnej strefy dla wypoczynku i rekreacji.

Pomysł utworzenia EKOparku powstał w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ursus. Jest on pionierskim przedsięwzięciem w skali stolicy.

Pierwszy etap prac obejmie obszar 3,3 ha i zostanie sfinansowany głównie ze środków unijnych w ramach „Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020”. Zakończenie inwestycji ma nastąpić do końca 2018 roku.

MS 8/2017, 26 kwietnia 2018

Wizualizacje opr. Rafał Mroczkowski, Maciej Nonas