DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
>>> W wydaniu z 15 marca 2018: Wywiad z WOJCIECHEM PSZONIAKIEM wybitnym aktorem teatralnym i filmowym | Rozmowa o samorządzie i nie tylko z Wicemarszałek Sejmu RP MAŁGORZATĄ KIDAWĄ BŁOŃSKĄ >>> na stronie www: PRAWNIK ODPOWIADA NA PYTANIA - ponad 70 PORAD PRAWNYCH | WYDARZENIA | KULTURA | *** Kolejne wydanie 29 MARCA 2018 ***

Szkoła Podstawowa w Umiastowie szkołą gminną

Od 1 września 2018 roku Szkoła Podstawowa w Umiastowie, działająca przy ul. Umiastowskiej 74, będzie szkołą prowadzoną przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

Do tej pory szkoła w Umiastowie prowadzona była przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji Dzieci Wiejskich w Umiastowie. Dynamiczny rozwój naszej gminy, na który wpływa szybko rosnąca liczba mieszkańców, w tym liczba dzieci w wieku szkolnym, przyczynił się do podjęcia decyzji o założeniu nowej gminnej szkoły. Na sesji nadzwyczajnej w dniu 1 marca 2018 roku Rada Miejska na wniosek burmistrza Pawła Kanclerza podjęła uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Umiastowie. Jednocześnie szkoła prowadzona do tej pory przez Stowarzyszenie ulegnie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 roku.

W 2017 roku gmina Ożarów Mazowiecki sfinansowała znaczącą modernizację i rozbudowę budynku szkoły ze środków publicznych. Przebudowa swoim zakresem obejmowała, przede wszystkim, stworzenie nowych funkcjonalnych sali dydaktycznych, sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem, powiększenie szatni dla dzieci, wykonanie nowych sanitariatów, stworzenie holu, pokoju dyrektora i pokoju nauczycielskiego oraz usprawnienie komunikacji w budynku. Całość została przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja miała na celu zapewnienie godnych i nowoczesnych warunków kształcenia w Szkole.

Szkoła Podstawowa w Umiastowie prowadzona przez gminę Ożarów Mazowiecki będzie posiadała ten sam obwód jak dotychczasowa szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie. Będzie on obejmował Pogroszew, Umiastów, Kręczki i Kaputy. Szkoła na razie będzie wciąż realizować wychowanie i kształcenie na poziomie klas „0” i I–III. W przyszłości zaplanowana jest dalsza rozbudowa szkoły, która będzie miała na celu zapewnienie kształcenia w klasach I–VIII, czyli w pełnej strukturze szkoły podstawowej. Do tego momentu jednak uczniowie, kończący naukę w klasie III, będą mogli kontynuować naukę od klasy IV w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazowieckim.

Rekrutacja do nowej gminnej Szkoły Podstawowej w Umiastowie, która zacznie działać od 1 września 2018 roku, prowadzona jest od 1 marca 2018 roku elektronicznie na stronie www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl i jest obsługiwana przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Obrońców Warszawy, przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazowieckim.

Katarzyna Wocheń

Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki

MS Nr 5, 15 marca 2018