DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

„Szkoła bliżej nauki”


„Młodzi ludzie, którzy większość swojego czasu spędzają w wirtualnej rzeczywistości, nie mają wcale dużych kompetencji wyszukiwania rzetelnej wiedzy. Przynajmniej częściowe skierowanie uwagi młodych ludzi nie tyle na samą informację, ale na proces poszukiwania informacji, a następnie ich ocenę ze względu na jakość i wiarygodność, jest ważnym celem edukacyjnym w dzisiejszym świecie. Wszyscy, przez całe życie, jesteśmy zmuszeni do zdobywania informacji …” – tych słów wysłuchali, podczas wykładu doktora Łukasza Lamży - filozofa przyrody i popularyzatora nauki, zebrani w poniedziałek, 16 października 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik. Tego dnia miała miejsce inauguracja projektu „Szkoła bliżej nauki”.

Cel projektu

Projekt przygotowało Centrum Nauki Kopernik. Jego celem jest zacieśnienie relacji edukacji z nauką, rozwój kompetencji uczniów (szczególnie umiejętności informatycznych  i matematyczno-przyrodniczych), kształtowanie postaw kreatywności i pracy zespołowej, promowanie aktywności naukowej oraz stworzenie warunków dla nauczania metodą badawczą (poprzez wyposażenie szkolnych pracowni i doskonalenie  kompetencji  zawodowych nauczycieli.

 

Zapowiedź

Początki projektu sięgają dwa i pół roku wstecz, kiedy to zainteresowane szkoły mogły zgłosić  swój udział. Tak uczyniło Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Ursusie przy ul. Warszawskiej 63. W międzyczasie zaczęto jednak mówić o reformie szkolnictwa w Polsce i o projekcie zrobiło się cicho. W ubiegłym roku zmiany w systemie edukacji zostały przeprowadzone, wspomnianego gimnazjum już nie ma – na jego miejscu mamy Szkołę Podstawową nr 383 (patron pozostał ten sam). A  w wakacje okazało się, że projekt „Szkoła bliżej nauki” jednak  ruszy. Wtedy odbyło się pierwsze spotkanie.

 

Uczestnicy

Projekt „Szkoła bliżej nauki” Centrum Nauki Kopernik przygotowało we współpracy z mazowieckimi samorządami. Ma trwać 2 lata – zakończenie przewidziano na wrzesień 2019 r. Zgłosiło się do niego 38 szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi  z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego:  Warszawy, gmin – Grodzisk Mazowiecki, Lesznowola i Stare Babice, oraz  miast – Otwock, Żyrardów i Kobyłka. Są wśród nich szkoły integracyjne oraz z terenów wiejskich. W sumie działaniami projektu zostało objętych blisko 1900  uczniów ( z jednej placówki można było zgłosić maksymalnie 50 uczniów) i ponad 160 nauczycieli. Mają z nimi współpracować opiekunowie oraz czterej eksperci, a w drugim roku projektu także czterej naukowcy. Szkoła Podstawowa nr 383 uczestniczy w nim jako jedyna placówka oświatowa z Ursusa. Zgłoszono dwie klasy gimnazjalne – IIb i IIc – razem 49 uczniów. Koordynatorem ze strony szkoły jest p. Anna Tuchowska – nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Inauguracja

W spotkaniu inaugurującym projekt,  16 października 2017r. wzięli udział  przedstawiciele samorządów, dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół projektowych. Byli obecni dziennikarze i telewizja. Nauczyciele mieli okazję poznać się w grupach, w których będą spotykać się w czasie szkoleń, poznali przestrzenie Centrum Nauki Kopernik, harmonogram zaplanowanych działań.

 

Warsztaty dla nauczycieli

Kolejne spotkania – warsztatowe –były przeznaczone tylko dla nauczycieli. W  listopadzie – „Eksponaty i eksperymenty”, a  w grudniu – „Nauka w puszce” i „ Pod prąd”. Następne przewidziane są na przełomie lutego i marca. Podczas warsztatów nauczyciele poznają nowoczesne narzędzia i metody pracy z uczniem, mają możliwość nauczenia się w praktyce, jak optymalnie wykorzystywać wizyty w takich miejscach jak Centrum Nauki Kopernik, jak organizować lekcje, na których uczniowie prowadzą badania, jak samodzielnie budować urządzenia do eksperymentowania.

 

Doposażanie szkół

W ramach projektu szkoły doposażane są w sprzęty, które mają wesprzeć  nauczycieli w pracy z uczniami. Od końca października, przez cały listopad, do uczestników trafiły zestawy do nauki programowania „Micro:bit”. Każda szkoła otrzymała 50 takich minikomputerów. Mają one pomóc uczniom w analizowaniu wyników badań, które będą prowadzić w przyszłym roku szkolnym razem z nauczycielami, będą też wykorzystywane podczas różnych lekcji. W grudniu do szkół trafiło po 10 zestawów „Woda”. Po feriach nauczyciele zostaną przeszkoleni na temat pracy z ww. narzędziami. I wtedy w projekcie czynnie zaczną brać udział uczniowie.

 

Uczniowie

Zajęcia organizowane  dla nich mają rozwijać kompetencje w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz informatyki, a także kształtować  postawy kreatywności i umiejętność pracy zespołowej. Zdobyte kompetencje nauczyciele i uczniowie wykorzystają przy realizacji projektów edukacyjno-badawczych, które mają  powstać  we współpracy z naukowcami z CN Kopernik. W ramach projektu uczniowie dwukrotnie odwiedzą Centrum – pierwsza wizyta planowana jest na kwiecień.

 

Harmonogram

Cały projekt podzielono na pięć ścieżek – etapów, które pozwolą dyrektorom, nauczycielom i uczniom wdrożyć się w pracę metodą badawczą. Warsztaty, prowadzone lekcje, wizyty w Centrum Nauki Kopernik zostały ułożone w czasie w ten sposób, aby kolejne działania wynikały z poprzednich. Cykl warsztatów zaplanowano w taki sposób, aby pozyskaną na nich wiedzę nauczyciel mógł na bieżąco zweryfikować w pracy z uczniami.

Projekt „Szkoła bliżej nauki” wystartował. Na razie zaangażowani są nauczyciele,  w niedługim czasie będą aktywnie uczestniczyć uczniowie.

O  kolejnych etapach działań mających na celu stworzenie w szkołach warunków dla nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej postaramy się Państwa informować.

 

Tekst i zdjęcia: Wojciech Grzesik

MS 2/2018, 25 stycznia 2018