DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Sukcesy Gminy Michałowice!

W ostatnim czasie Gmina Michałowice została wyróżniona aż trzykrotnie – uplasowała się w czołówce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016 r., zdobyła tytułu „Inwestor na Medal 2017”, natomiast Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, został „Liderem z powołania”.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016 r.

W tym rankingu gmina uplasowała się na 4. miejscu na Mazowszu (tuż za gminami: Lesznowola, Nadarzyn, Czosnów) i 16 miejscu w kraju w kategorii gmin wiejskich. 

Ranking został opracowany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka w oparciu o 15 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Wysokie miejsce Gminy Michałowice w rankingu jest wyrazem uznania dla polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez władze gminy, przynoszącej mieszkańcom wymierne efekty w sferze infrastrukturalnej i społecznej, mającej bezpośredni wpływ na rosnącą jakość życia na terenie gminy.


Inwestor na medal

Gmina Michałowice otrzymała przyznane przez Klub Sportowa Polska w ramach programu „Budujemy Sportową Polskę” wyróżnienie w kategorii Inwestor na medal 2017.  Przyznawane jest ono gminom miejskim, wiejskim i powiatom za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej na ich terenie, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

Kapituła wyróżniła Gminę Michałowice za wybudowanie na jej terenie m.in. boiska pełnowymiarowego do gry w piłkę nożną, przyszkolnych hal sportowych i boisk wielofunkcyjnych, powstanie nowoczesnych ogródków jordanowskich, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, realizację czterech stref rekreacji, a także rozbudowę sieci tras rowerowych  i uruchomienie systemu „Rower gminny”.

Lider z powołania

Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka został laureatem konkursu „Lider z powołania”  w kategorii Lider rozwoju regionalnego.

„Lider z powołania” to konkurs, w którym od lat docenia się charyzmatycznych menadżerów, wyróżniających się nie tylko poziomem wiedzy, ale także pełnym zaangażowaniem w realizację powierzonych im zadań w różnych dziedzinach: na polu społecznym, w kulturze i sztuce, sporcie, gospodarce i biznesie. Wśród dotychczasowych i tegorocznych laureatów znaleźli się m.in. prof. Marian Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, prof. Jan Szmidt – rektor Politechniki Warszawskiej, Jerzy Owsiak – prezes WOŚP, twórcy kultury: Krystyna Janda, Ewa Błaszczyk, Emilian Kamiński.

Konkurs w specjalnej kategorii wyróżnia gospodarzy miast i gmin, którzy są w swoich środowiskach liderami rozwoju lokalnego. W tej kategorii laureatem został wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka, obok m.in. Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego,  Jacka Krupy – marszałka województwa małopolskiego, Wojciecha Szczurka – prezydenta miasta Gdyni. 

Kapituła konkursu doceniła rolę wójta Krzysztofa Grabki jako gospodarza Gminy Michałowice sprawnie łączącego realizację potrzeb społecznych mieszkańców z rozwojem infrastruktury, dbającego o utrzymanie wysokiego poziomu placówek oświatowych, wspierającego działania na rzecz lokalnej społeczności w ramach bogatej oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej w sołectwach i osiedlach na terenie gminy.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia, będące wyrazem zewnętrznej oceny osiągnięć Gminy Michałowice, stanowią oczywiście powód do satysfakcji, ale są przede wszystkim zobowiązaniem do dalszej pracy i zaangażowania na rzecz rozwoju gminy oraz ciągłego podnoszenia komfortu życia mieszkańców.

UG Michałowice

MS 19/2017, 30 listopada 2017