DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS. Inauguracja nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku


Studenci starsi od profesorów


Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie zostało utworzone w 2003 roku. Przez 14 lat zyskiwało coraz większą popularność wśród starszych mieszkańców dzielnicy. Mogą oni w ramach stowarzyszenia kontynuować i rozwijać swoje pasje. Korzystając z cotygodniowych wykładów pracowników wyższych uczelni, często profesorów oraz innych specjalistów z różnych dziedzin, uzupełniają swoją wiedzę, zaspokajają swoją ciekawość świata. Mają możliwość zawierania nowych znajomości i przyjaźni. Jak mówią – żyją pełnią życia. 12 października w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus” kilkuset studentów z Ursusa stawiło się na inaugurację roku akademickiego 2017/2018.

Przed inauguracją tego roku akademickiego do UTW zgłosiło się 38 nowych abiturientów. Część z nich studenckie legitymacje odebrała uroczyście z rąk Pani Prezes Lucyny Wasilewskiej przed pierwszym wykładem. Wykład inauguracyjny „O leczeniu dziecka w łonie matki” wygłosił rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś. Profesor swoje wystąpienie rozpoczął słowami: – To dla mnie zaszczyt tu z Państwem być, ale i ogromna przyjemność. Odbyłem wiele takich wykładów dla studentów, ale jest istotna różnica. Oni musieli, a Państwo jesteście, bo chcecie tu być. Profesor Janusz Komender (Przewodniczący Rady Programowej TUTW - przyp. red.) zawsze dla mnie był, jest i będzie wielkim autorytetem. Był ministrem zdrowia w trudnych czasach, a u jego żony zdawałem egzamin z pediatrii. Zgodziłem się być dzisiaj z Państwem z wielką radością. Chciałbym, żeby ten pierwszy wykład był oczywiście wzbogaceniem Państwa wiedzy, ale również, mam nadzieję, przyjemnością...

Znaczenie TUTW w życiu dzielnicy potwierdza obecność na uroczystości burmistrz Ursusa Urszuli Kierzkowskiej, wiceburmistrzów Wiesława Krzemienia i Kazimierza Sternika, dyrektorów instytucji kultury w dzielnicy i wielu innych znamienitych gości.
Kilka tygodni po inauguracji zapytałem Prezes TUTW Lucynę Wasilewską o plany Uniwersytetu na ten rok.

We wszystkie czwartki w „Arsusie” odbywają sie wykłady, na których zawsze jest prawie komplet słuchaczy. Po wykładzie studenci-seniorzy zazwyczaj zostają na pogaduszki, kawę i pączki. Zaplanowaliśmy w tym roku cykl spotkań w Zamku Królewskim - półgodzinny wykład tematyczny i zwiedzanie. Dla uczestników to koszt 5 zł. Kilka razy w roku organizujemy wieczorki literacko-muzyczne otwarte dla wszystkich. Raz, dwa razy w miesiącu chętni wyjeżdżają na wycieczki integracyjne. Była już wycieczka do Łodzi, do Świnoujścia i Kopenhagi. Wybieramy się do Lublina. Nasi słuchacze ponoszą koszty nieporównywalne do tego rodzaju wyjazdów komercyjnych. Najczęściej płacą tylko za przejazd. Wkrótce we współpracy z Dzielnicowym Biurem Bezpieczeństwa zorganizujemy zajęcia na temat udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w domu i na drodze, ochrony przeciwpożarowej w domu. Słuchacze mogą za złotówkę korzystać z zajęć na basenie, są zajęcia Nordic Walking, gimnastyka usprawniająca, kursy komputerowe, lektoraty z angielskiego (częściowo odpłatne), warsztaty psychologiczne. Stale rozszerzamy naszą ofertę dla słuchaczy. W tym roku uruchomiliśmy gimnastykę tai-chi, od 10 listopada ruszają treningi pamięci. Wyjeżdżamy wspólnie do teatru, opery, muzeów. Składka członkowska za cały rok to tylko 80 zł. Staramy się, żeby w naszym uniwersytecie stale działo się coś pozytywnego. Jesteśmy otwarci dla wszystkich środowisk senioralnych.

Pani Lucyna Wasilewska jest członkiem TUTW od początku, a od 2013 r. pełni funkcję prezesa. 6 listopada 2017 r. w czasie wielkiej gali wręczenia nagród XVIII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w Teatrze Dramatycznym w Płocku, jako jedna z dziesięciu laureatów odebrała wspaniałą statuetkę i dyplom. Przy wyborze laureatów, brane były pod uwagę głównie zasługi i działalność wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe kandydata.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 18/2017, 16 listopada 2017