DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 r.

URSUS. Uroczyste spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.

Stowarzyszenie otwarte dla wszystkich

Do sali w Domu Kultury „Miś” w dniu 15 grudnia 2017 r. zostało zaproszonych wielu gości, m.in.: Dziekan Dekanatu Ursuskiego – Ksiądz Prałat Zbigniew Sajnóg, proboszczowie ursuskich parafii Ksiądz Prałat – Ryszard Laskowski i Ksiądz Kanonik Wojciech Tomczyszyn, Burmistrz Dzielnicy Ursus – Urszula Kierzkowska, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus – Dariusz Pastor, dyrektorzy i kierownicy ursuskich szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych i innych organizacji. Wigilijne spotkanie prowadził Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie – Paweł Dilis. W rolach gospodarzy występowali również członkowie Zarządu Stowarzyszenia: Dyrektor OK „Arsus” Bogusław Łopuszyński, kierownik DK „Miś” Paweł Wyrzykiewicz, radna Anna Lewandowska oraz członkowie SO, wiceburmistrzowie dzielnicy – Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.

Spotkanie rozpoczął nastrojowy koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci z koła wokalnego „Czternastka” ze Szkoły Podstawowej nr 14 wraz z dwiema absolwentkami szkoły pod kierunkiem Anny Dudek.

Ksiądz Sajnóg pobłogosławił wszystkim obecnym i złożył życzenia – „Prawdziwego pokoju bez względu na okoliczności naszego życia dla dzielnicy, parafii, rodzin i Stowarzyszenia Obywatelskiego”.

Radna Lewandowska rozdała wszystkim obecnym karteczki z wróżbami noworocznymi.

Na koniec wszyscy zgodnie podzielili się opłatkiem, a kto miał chęć, posilił się wigilijnymi potrawami.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 01/2018, 11 stycznia 2018