DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS. Podsumowanie IV edycji budżetu partycypacyjnego

Spadła liczba głosujących na projekty

14 lipca w Centrum Kreatywności Targowa poznaliśmy 881 wy­branych do realizacji projektów w Warszawie na łączną kwotę 60 026 583 zł. W zeszłym roku zwycięskich projektów było mniej – 770. Jednak mimo dłuższego czasu głosowania – w tej edycji na wybór mieliśmy ponad 2 tygodnie – w całej Warszawie oddało głosy jedynie 7% mieszkańców, a w dzielnicy Ursus, wg naszych wyliczeń, tylko 6,5% (3807 osób*). Fakt, że w porównaniu z ub. rokiem liczba głosujących w Ursusie zwiększyła się (3370 w 2016), ale procentowo – w stosunku do ogółu mieszkańców i wcześniejszych edycji – liczba głosujących spadła. W II edycji BP w Dzielnicy Ursus wybrano w sumie identyczną ilość projektów, jak obecnie – 21. Wówczas frekwencja wypadła jednak zdecydowanie lepiej – zagłosowało 4908 osób, co stanowiło aż 8,7 % mieszkańców.


W tym roku największe zainteresowanie głosowaniem odnotowano na Żoliborzu, gdzie udział w głosowaniu wzięło prawie 14% mieszkańców tej dzielnicy. Na kolejnych miejscach pod względem zainteresowania znalazły się Białołęka (9%) i Wawer (8%). Najwięcej pomysłów trafi do realizacji w dzielnicy Bielany (91), najmniej w Wesołej (9). Obszarem lokalnym o największej liczbie zwycięskich projektów (26) jest Ursynów Wysoki Północny. Na terenie dzielnicy Ursus, zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie partycypacyjnym, wygrały pomysły z największą liczbą głosów, które zmieściły się w kwocie przeznaczonej na realizację w danym obszarze oraz zdobyły poparcie co najmniej 10% ważnych głosów . Realizowanych będzie łącznie 21 projektów (w zeszłej edycji 13): 11 pomysłów w Ursusie Południowym oraz 10 w Ursusie Północnym. Koszt ich realizacji wyniesie 1 640 142 zł. Liczba głosów nieważnych w całej Warszawie to ok. 1,7% .

Wybrane nie po raz pierwszy

Zauważamy podobieństwo do ubiegłych lat w wyborze pomysłów. Znów poparcie zyskały takie projekty, jak Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus, Skatepark Ursus, Audiobooki dla młodzieży w 2 bibliotekach (dla Ursusa Południowego oraz Północnego) i Wypożyczania Zabawek Edukacyjnych – Ursus Północny (czyli kontynuacja „Wypożyczalni zabawek” w Bibliotece Publicznej w Ursusie w filiach Niedźwiadek i Gołąbki).


Więcej miejsc do aktywności fizycznej

Mieszkańcy wybrali sporo pomysłów związanych z uprawianiem sportu, a zdecydowanie mniej kulturalnych. Do końca 2018 roku mają zostać zrealizowane: Plenerowy plac do ćwiczeń (powstanie na terenie OSiR Ursus), Powietrzna ścieżka gimnastyczna (na stadionie OSIR), Bezpłatne zajęcia Fitness „FIT TO NIE MIT” (odbędą się w Domu Kultury „Kolorowa”), Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania, Boiska dla Warszawy – Warszawska 63, Mała architektura sportowa (zakup i instalacja stołów do gry w piłkarzyki, szachy oraz tenisa stołowego w czterech lokalizacjach Ursusa Północnego).


Memory boom**

Analiza zwycięskich pomysłów wskazuje też na obecność memory boomu w społeczeństwie i kulturze. Tematyka prawie 1/3 projektów Ursusa Północnego będzie dotyczyć lokalnej historii. Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus przywróci pamięć ponad 100 lat fabryki ciągników.

Dzięki projektowi Izba Tożsamości Ursusa zaprasza: Śladami historii po dzielnicy mieszkańcy dzielnicy (szczególnie nowi i napływowi) będą mieć szansę uczestniczyć w 6. wycieczkach z przewodnikami po wartościowych pod względem historii i kultury przemysłowej lokalizacjach w północnej części Ursusa. Projekt Skarby Ursusa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy? spopularyzuje wśród społeczności lokalnej interaktywną grę terenową geocaching i wskaże na ciekawe miejsca Ursusa.


Pełna lista wygranych projektów z obu obszarów Dzielnicy Ursus:

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/

http://www.ursus.warszawa.pl w zakładce Budżet partycypacyjny.


Agnieszka Gorzkowska

MS 12/2017, 27 lipca 2017

 

  * Liczba mieszkańców Dzielnicy Ursus: 58 233 (wg stanu na koniec 2016 r.)

** Coraz więcej zwolenników ma teza o narastającym współcześnie rozkwicie pamięci (memory boom) i zwrocie pamięciowym (memory turn). Przeszłość wciąż ma znaczenie dla współczesnych społeczeństw; kontynuuje tożsamość wielu jednostek, ułatwia zrozumienie współczesności. Mowa o pamięci „zbiorowej” , „społecznej”, „historycznej”, „publicznej”, „grupowej”, „kulturowej”.


KOMENTARZ

Jak już na wstępie zaznaczyłam, niepokoi fakt, że w całej Warszawie spada ilość mieszkańców, którzy włączają się w ideę budżetu obywatelskiego. Np. w II edycji BP w Dzielnicy Ursus udział w głosowaniu miało aż 4908 osób, co stanowiło 8,7 % mieszkańców. Niepokoi również sytuacja, że tak naprawdę niewiele jest projektów zgłaszanych przez osoby niezwiązane zawodowo czy inny sposób z instytucjami kulturalnymi, sportowymi czy edukacyjnymi, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi. Niektóre pomysły z poprzednich edycji nie zostały do końca zrealizowane aż do dziś, co też na pewno nie zachęca do udziału. W Ursusie też trafiły się, na szczęście w znikomej ilości, takie projekty: Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus. Czytamy na stronie poświęconej budżetowi partycypacyjnemu w Warszawie, że projekt na rok 2015 zrealizowany jest w części. Realizacja pozostałych projektów zmian organizacji ruchu zostanie wdrożona w kolejnych latach. Podobnie częściowo zrealizowany został projekt na rok 2016: Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus. Czytamy, że realizacja części zadania dotycząca ul. Wapowskiego jest ściśle powiązana z realizacją projektu z Budżetu Partycypacyjnego z 2015 i obecnie nie mogła być ukończona, natomiast część dotycząca ul. Wiosny Ludów nie została zrealizowana ze względu na brak zatwierdzenia projektu przez Inżyniera Ruchu. Autor obu projektów nie zniechęca się jednak i odniósł sukces również w tegorocznej edycji.

Na festynach rozmawiałam z osobami, które wciąż nie wiedzą, co to jest budżet obywatelski. Zastanawiam się, po co np. wymóg aż 30. podpisów poparcia (dobrze, że nie 100!) pod projektem przy składaniu go do budżetu partycypacyjnego? To może zniechęcać. Poparcie przecież i tak „wyjdzie” w głosowaniu. Ponadto, z jednej strony, na szczęście, nie ma konkretnej liczby projektów, która wygrywa w danej dzielnicy – to jest zależne od kosztu projektów, które uzyskają najwięcej głosów. Jednak szkoda, że do realizacji mogą być przeznaczone tylko te projekty, które uzyskają przynajmniej 10% głosów ważnych w danym obszarze. Wymóg osobistej wizyty z dokumentem tożsamości w celu oddania głosu papierowo również może zniechęcić potencjalnych zainteresowanych (z tej możliwości skorzystało w Ursusie 112 osób z 3807 głosujących łącznie w dwóch obszarach Ursusa). Czy warto tak ograniczać budżety obywatelskie – raczkujące, dobre pomysły na pobudzenie społeczeństwa obywatelskiego?

Liczymy, że na podstawie opinii i oce,n np. ankiet ewaluacyjnych, zostaną przez Zespół Budżetu Partycypacyjnego wyciągnięte wnioski, aby jeszcze bardziej zwiększyć zaangażowanie zwykłych mieszkańców w całą ideę.(AG)