DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Rondo Wallów


Rodzina Wallów, od 155 lat związana z Ursusem, została uhonorowana nazwaniem ronda na skrzyżowaniu ul. Starodęby i gen. Feliksa Sławoja Składkowskiego przy supermarkecie Leroy Merlin na Skoroszach ich imieniem.

Uroczystość odbyła się w piątek, 20 października. Poprowadziła ją Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Aleksandra Magierecka. Przedstawicielka rodziny – Zofia Golińska podziękowała Zarządowi Dzielnicy za pozytywne rozpatrzenie ich wniosku o nadanie imienia rondu. Mirosław Wall przekazał na ręce burmistrz Kierzkowskiej w darze dla Biblioteki Publicznej w Ursusie pięknie wydaną „Sagę rodu Wallów” autorstwa Jana Walla. Ksiądz prałat Józef Hass, również rodzinnie związany z rodami Ursusa, poświęcił rondo i wzniósł modlitwę o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy będą przez nie przechodzili i przejeżdżali. Nożyczki, które posłużyły do przecięcia wstęgi, niósł na wspaniałej poduszce jeden z najmłodszych przedstawicieli rodu – Aleksander. Udział wzięli m.in. Burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkowska, Zastępca Burmistrza Wiesław Krzemień, zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Paweł Dilis i wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka. Wójt zdradził, że też należy do rodziny Wallów po linii babci, a rodzina, jak już wspomniałem, osiedlała się również na terenach obecnej Gminy Michałowice.
Burmistrz Urszula Kierzkowska: – Dzięki takim inicjatywom możemy dziś w symboliczny sposób utrwalać dla kolejnych pokoleń lokalną historię i zachowywać pamięć o ludziach i wydarzeniach, które ukształtowały naszą dzielnicę i jej niepowtarzalny charakter. Podkreśliła, że poznawanie historii miejsca zamieszkania pozwala nam je lepiej zrozumieć i z nim się utożsamiać.


Na ścianie marketu przy rondzie przez miesiąc można oglądać wystawę, poświęconą rodzinie Wallów.


Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski


MS 17/2017, 26 października 2017


Dzieje rodziny Wallów nierozerwalnie związane są z Ursusem


Krystyna i Michał Wallowie, niemieccy koloniści, w 1862 roku zakupili folwark ze stawem w Skoroszach – położony pomiędzy dzisiejszymi ulicami Rakietników i Tomcia Palucha. Obecnie znajduje się tu Park Achera. Wallowie mieli 9 dzieci, które swoją przyszłość związały ze Skoroszami, Opaczą Kolonią, Czechowicami. Całkowicie spolonizowana rodzina w czasie kolejnych burz, przechodzących nad Polską wykazała się wielkim patriotyzmem.

Edmund Wall był w latach dwudziestych XX wieku sołtysem wsi Skorosze. Teobald Wall w latach 1918–1920 walczył u boku marszałka Józefa Piłsudskiego. Michał Wall za udział w Bitwie Warszawskiej został odznaczony „Krzyżem za udział w wojnie1918–1921”. Czesław Wall, żołnierz Armii Krajowej VI Rejonu „Helenów”, wraz z odziałem brał udział w przygotowaniach do wybuchu Powstania Warszawskiego. Ostatecznie oddział nie zdołał przedostać się do Warszawy, a Czesław na swojej działce ukrył zgromadzoną broń. W 1945 roku został za to aresztowany przez UB i skazany na zsyłkę na Sybir. W Powstaniu zginął inny członek VI Rejonu „Helenów” AK z rodziny Wall, 17-letni Stanisław, który został rozstrzelany na Odolanach 3 sierpnia 1944 roku. Tadeusz Wall pseudonim „Michał Góra” żołnierz Armii Krajowej – batalionu „Miotła”, uczestnik Powstania Warszawskiego, przeszedł szlak bojowy z dzielnicy Wola na Stare Miasto, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Rodzina miała duże gospodarstwa rolne i szklarnie, w których zatrudnienie znajdowało wielu mieszkańców z terenu dzisiejszego Ursusa.


Zdjęcie górne: Zofia Golińska i Mirosław Wall.

Na zdjęciu głównym: Wśród osób na rondzie – wielu przybyłych na uroczystość potomków Krystyny i Michała.

Zdjęcia niżej:
1. Poświęcenie ronda przez ks. Józefa Hassa. Jedną ze stojących osób jest Jan Wall - autor „Sagi rodu Wallów” - na zdj. stoi drugi od prawej; uczestniczył również w uroczystym przecięciu wstęgi.
2. Agnieszka Wall z najmłodszym pokoleniem Wallów – Tomkiem i Sabinką.