DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
Rekonesans przed konsulatacjami


Wizją lokalną rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego w Gminie Michałowice na terenie Reguł.

Wojewoda Mazowiecki unieważnił ze względów formalnych uchwałę Rady Gminy Michałowice z 2016 roku w sprawie przeznaczenia terenu (ok 38 ha) pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, ul. Regulską i kolejką WKD. Według ustaleń z 2013 roku teren ten miał być wykorzystany pod budowę galerii handlowej. Trzy lata później nastąpiła zmiana – Rada przegło­sowała przeznaczenie terenu pod handel wielko­powierzchniowy. Zastrzeżenia Wojewody dotyczyły braku konsultacji społecznych w tej sprawie.

Urząd Gminy w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” uzyskał grant na przeprowadzenie konsultacji społecznych i pierwszym punktem był spacer rozpoznawczy dla mieszkańców po ww. terenie. Wydarzenie rozpoczęło się krótkim spotkaniem z Wójtem Krzysztofem Grabką, na które przyszła duża grupa zainteresowanych tematem mieszkańców. Wójt zapowiedział szerokie konsultacje społeczne, a wycieczkę terenową poprowadził kierownik referatu planowania przestrzennego Jarosław Sobol. Uczestnicy obejrzeli zielone tereny (obszar „Reguły, Al. Jerozolimskie”), dowiedzieli się, gdzie przebiegają linie energetyczne, magistrala gazowa i obecne drogi. Całemu wydarzeniu przyglądała się urocza sarenka, która już wkrótce zamiast pól i zagajników może tutaj zastać beton i asfalt. Odniosłem wrażenie, że w spotkaniu wzięli udział wyłącznie przeciwnicy planowanego przez gminę rozwiązania. Zwracali uwagę, że powstanie tutaj moloch ukierunkowany na handel hurtowy. Inwestor jest właścicielem hal w Wólce Kosowskiej.

Kolejny punkt konsultacji stanowiło otwarte spotkanie konsultacyjne „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych" przewidziane na 7 czerwca w sali multimedialnej Urzędu Gminy. Na stronie internetowej Gminy Michałowice można przeczytać: „Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w projektowanie przestrzeni. Nie ma znaczenia czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru wskazanego w Studium, czy też innego rejonu gminy. Dzięki konsultacjom chcemy poznać opinie jak największej liczby osób zainteresowanych przestrzenią naszej gminy, by lepiej móc dostosować Studium do lokalnych potrzeb i wspólnie wypracować rozwiązania”.

Od 9 do 30 czerwca będzie prowadzone badanie ankietowe dotyczące tego obszaru.


O szczegółach spotkania w dniu 7 czerwca w UG Michałowice i możliwych efektach konsultacji napiszemy w kolejnym numerze „Mocnych Stron”.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 10/2017, 8 czerwca 2017