DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

PRUSZKÓW. Rząd, Wojewoda Mazowiecki i Starosta Pruszkowski wspierają Szpital „Na Wrzesinie”


Razem dla szpitala


Sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego 28 listopada 2017 roku poprzedziła konferencja prasowa Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła i Starosty Pruszkowskiego Maksyma Gołosia. Powodem wizyty takich gości było przyznanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 3 355 152,00 zł na I etap przebudowy i modernizacji infrastruktury Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

Dofinansowanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (poradnia chirurgiczna i ortopedyczna, poradnia badań endoskopowych, poradnia badań czynnościowych i elektrofizjologii serca), Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Szpitala Powiatowego (Izba Przyjęć, Oddział Chirurgiczny na parterze). Planowana jest także wymiana instalacji CO i wodnej na poziomie -1 oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego. Całkowita wartość inwestycji to 4 193 940,89 zł. Dotacja Powiatu do inwestycji to kwota 582 958,50 zł.

W 2018 roku planowany jest także drugi etap prac w Szpitalu Powiatowym. Przewidziana jest rozbudowa szpitala o dodatkowy, umieszczony centralnie dwukondygnacyjny budynek oraz przebudowa obecnego budynku B. Inwestycja obejmie również remont i przebudowę urządzeń instalacyjnych pomieszczeń, przyłącza wody, węzła cieplnego i centrali telefonicznej oraz modernizację istniejącej windy i dobudowę dwóch nowych. W dobudowanym budynku B1 zlokalizowane będą: zespół wejścia głównego z zapleczem, nowa Izba Przyjęć, gabinety poradni AOS oraz na poziomie przyziemia: centralne archiwum i stacja przygotowania łóżek. Koszt wykonania tej części, zgodnie z podpisaną umową to 3 567 000,00 zł. Łączny koszt obu etapów inwestycji wynosi 7 760 940,89 zł. Termin realizacji został wyznaczony do 31 marca 2018 r.

Dyrektor szpitala Tomasz Sławatyniec zaznaczył: – Dzięki dotacji z budżetu kwota przyznana przez Starostwo zostanie przesunięta na kolejną część inwestycji – dobudowę dwukondygnacyjnego budynku, gdzie będzie m.in. blok operacyjny, sale cięć cesarskich, nowoczesna diagnostyka obrazowa. Cały koszt przebudowy i modernizacji szpitala jest szacowany na ok. 20 mln zł.

Starosta Maksym Gołoś podkreślił: – W 2015 roku, kiedy rozpoczynaliśmy definiowanie na nowo interesu służby zdrowia w Powiecie Pruszkowskim nie dało się nie zauważyć, że Szpital „Na Wrzesinie” jest bardzo niedoinwestowany i jest tu wiele do zrobienia. (...) – Wsparcie Pana Wojewody i Pana Ministra pozwala mieć nadzieję, że służba zdrowia na terenie Powiatu Pruszkowskiego będzie kwitła, a w każdym razie będzie podnosić standardy do poziomów europejskich – dodał.

Minister Konstanty Radziwiłł rozpoczął od stwierdzenia: – Polska jest w ogonie Europy pod względem nakładów na służbę zdrowia i trzeba to zmienić. (...) – Ostatnie dni, tygodnie i miesiące są wyjątkowe dla polskiej służby zdrowia. Sejm RP 463 głosami przyjął nowelizację ustawy, nakreślającej stopnie dochodzenia do 6% PKB nakładów w 2025 roku. Dodał: – Jesteśmy w trakcie wykupywania świadczeń, będących obiektem najdłuższych kolejek. W tym roku kolejki, zwłaszcza do operacji zaćmy i endoprotezoplastyki, zmaleją znacząco. (...) Kupujemy dentobusy, które dojadą do polskich wiosek i miasteczek. Kupujemy sprzęt i wyposażenie do dużej liczby szpitali, m.in. w Pruszkowie. Władze lokalne podjęły decyzje wychodzące naprzeciw rzeczywistym potrzebom nie czekając na pieniądze z budżetu. Ta inicjatywa zostaje nagrodzona środkami, które pochodzą z rezerwy.

Wojewoda Zdzisław Sipiera przypomniał, że jest mieszkańcem Pruszkowa i poznał miejscowe problemy znacznie wcześniej jako starosta pruszkowski. Zwrócił uwagę, że działania wokół szpitala są przykładem realnej współpracy między rządem i samorządem. – Służba Zdrowia jest jednym z elementów bezpieczeństwa obywateli – podsumował swoją wypowiedź.

Wojewoda i Minister wzięli gościnnie udział w sesji rady Powiatu, na której zostały ogłoszone powyższe postanowienia, a Rada z radością podjęła odpowiednie uchwały.

Słuchając przedstawicieli wszystkich poziomów władzy można mieć nadzieję, że Szpital Powiatowy, a także inne placówki służby zdrowia w powiecie pruszkowskim – dzięki dofinansowaniom – zyskają nowy blask i będą miały możliwości zapewnienia prawdziwego „bezpieczeństwa zdrowotnego” mieszkańcom powiatu. Być może dodatkową gwarancją, że rząd nie zapomni o powiecie jest fakt reprezentowania przez ministra Radziwiłła w Senacie RP właśnie tych terenów.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 20/2017, 14 grudnia 2017

Konferencja prasowa. Na pytania odpowiadali (na zdj. od lewej): Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

 

Na Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.