DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS. Czy wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Robert Faliszewski został słusznie odwołany z funkcji radnego?


Rada Dzielnicy Ursus kontra Wojewoda Mazowiecki


Głównym punktem procedowania Rady Dzielnicy Ursus 26 czerwca 2017 r. było głosowanie na wniosek Wojewody Mazowieckiego w sprawie wygaszenia mandatu radnego Platformy Obywatelskiej Roberta Faliszewskiego. Radni postanowili pozostawić go w swoim gronie, ale 6 tygodni później o odejściu radnego zadecydował Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

W całej mojej pracy samorządowej kierowałem się i kieruję uczciwością i praworządnością. Poświęcam bardzo wiele czasu pomocy innym ludziom, niejednokrotnie kosztem czasu, który winienem poświęcać swojej rodzinie. Sprawa miała swój początek w 2015 roku. Dzięki uprzejmości kilku osób odwiedziłem różne instytucje i urzędy i każdorazowo kończyło sie to dla mnie pozytywnie. Stwierdzono, że nie złamałem w żadnym momencie prawa. (...) Proszę żebyście głosowali zgodnie ze swoim sumieniem, wiedzą i doświadczeniem. (...) Proszę pamiętać, że w polskim prawie wszelkie wątpliwości nie poparte materiałem dowodowym rozstrzyga się na korzyść osoby, której stanowisko jest kwestionowane. I o takie podejście w głosowaniu Was proszę. – tak zwrócił się do radnych Robert Faliszewski przed głosowaniem. – Jeśli Pan Wojewoda ma inne zdanie, niż przedstawiane przeze mnie opinie prawne, będziemy mieli czas i miejsce, żeby sobie z nim to wyjaśnić  – dodał.

Według zakulisowych wypowiedzi radnego – „Jest to sprawa czysto polityczna”.

Przewodniczący klubu PO broni radnego

Przed głosowaniem wypowiedział się również przewodniczący Klubu PO Dariusz Pastor – Przypomnę, jak to wszystko przebiegało. Chodziło o klub (KS Ursus). Ktoś chciał ustawić zarząd w klubie i radny Faliszewski się temu sprzeciwił. Do wszystkich możliwych organizacji były wysyłane na niego anonimy. Do CBA, do prokuratury, nawet do Philipsa w Holandii, z którym radny współpracuje. Nikt nigdy pod swymi stwierdzeniami nie miał odwagi się podpisać. Tak się dzieje w tej kadencji, tego nigdy wcześniej nie było. Poprzedni Zarząd Klubu stwierdził, że działalność gospodarcza nie była prowadzona, obecny Zarząd twierdzi, że była. Nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. Nawet sąd stwierdza, że jeżeli wina nie została udowodniona, to głosujemy za oskarżonym.


Radna PO wyłamuje się z głosowania

Klub Platformy Obywatelskiej wprowadził w tym głosowaniu dyscyplinę. Radna Jolanta Dąbek nie wzięła udziału w głosowaniu. Oświadczyła: – Ze względów moralnych nie mogę się poddać tej dyscyplinie. Moje zasady nie pozwalają mi na podwójną moralność. Prawo znaczy prawo. Uczciwość znaczy uczciwość. W przypadku, gdy prawo zostało naruszone, nie mogę stanąć w obronie człowieka, który to prawo złamał i zawiódł moje zaufanie.

Radca prawny stwierdziła, że zgodnie ze statutem Rady, głosowanie w sprawie wygaszenia mandatu powinno być jawne. Po dyskusji, radni postanowili przeprowadzić głosowanie w trybie niejawnym. Uprawnionych do głosowania było 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17., za wygaszeniem były 2 głosy, 13 – przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

Radny Faliszewski podziękował radnym za zaufanie i wspólnie z wiceprzewodniczącym Rady Pawłem Dilisem prowadzili dalej obrady. Ale to nie był jeszcze finał sprawy.

Wojewoda wkracza zdecydowanie

W dniu 9 sierpnia 2017 r. do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wpłynęło zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego, stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Pana Roberta Faliszewskiego.

Z 6-stronicowego uzasadnienia dowiadujemy się, że p. Faliszewski od 5 czerwca 2012 r. do 16 czerwca 2016 r. był Członkiem Zarządu KS Ursus (rezygnację złożył 19 października 2015 r.). Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której mowa w art. 383 § 1 pkt 5 Kodeksu Wyborczego, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego w terminie, o którym mowa w § 5, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu. Po wyborze w 2014 r., przez ponad 11 miesięcy, radny Robert Faliszewski nie tylko prowadził działalność, jako członek zarządu KS Ursus, z wykorzystaniem mienia komunalnego. Co więcej, radny Faliszewski przyjmował również zlecenia od Klubu, w którego zarządzie zasiadał, w ramach działalności gospodarczej pod firmą: Master Light Service Robert Faliszewski z wyłączeniem procedur zachowujących konkurencję.

Powyższe ma dodatkowe znaczenie biorąc pod uwagę fakt, iż Pan Faliszewski jest członkiem Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych od początku kadencji.

 

Rada Dzielnicy przez 2 lata nie potrafiła uporać się z tym problemem, mimo że według art. 24f ust. 1 Ustawy o Samorządzie Gminnym sprawa wydawała sie oczywista. Obecnie Radzie Dzielnicy oraz radnemu Faliszewskiemu przysługuje prawo skargi na decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia.

 

Tekst i zdjęcie Jacek Sulewski
MS 13/2017 r.,  24 sierpnia 2017