DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
Kolejne wydanie Nr 12(41)
28 czerwca 2018 

Przedsiębiorczość – teoria i praktyka

w liceum im. A. Mickiewicza


Od 2016 r. uczniowie LO im. A. Mickiewicza w Piastowie uczestniczą w innowacyjnym projekcie pt. „Partnerstwo w Biznesie”. Młodzież uczy się, uzupełniając wiedzę poprzez szkolenia, warsztaty i wizyty robocze na wydziałach produkcyjnych zaprzyjaźnionych ze szkołą firm.

Wszyscy wiemy, że w podstawie programowej nauczania na poziomie liceum są elementy, które wymagają wsparcia praktycznego. Nauka przez praktykę umożliwia uczniom łatwiejsze i szybsze przyswajanie treści programowych i motywuje ich do nauki, zwłaszcza na kierunkach ścisłych.

Praktyczne szkolenia i lekcje przedsiębiorczości

Przykładem takiego wsparcia są wizyty w zakładzie ZAP Sznajder Batterien S.A. Dzięki wizytom w firmie młodzież z klas biologiczno-chemicznych uczy się elektrochemii przez praktykę. Uczniowie nie tylko poznają proces produkcji baterii i akumulatorów, ale też widzą szczegóły budowy i działania tych urządzeń.

Klasy o profilach ścisłych mają też wsparcie ze strony firmy Topsil Sp. z o.o., światowego potentata w produkcji silikonów i elastomerów termoplastycznych. Dzięki szkoleniom prowadzonym osobiście przez prezesa firmy i zajęciom na terenie hali produkcyjnej młodzież poznała praktyczne zastosowanie procesów polimeryzacji w przemyśle i gospodarce człowieka. Uczniowie zapoznali się z przetwarzaniem polimerów za pomocą dwóch głównych technologii: wtrysku i wytłaczania. Licealiści mieli okazję poznać wszystkie szczegóły produkcji narzędzi do linii produkcyjnych, w tym form do wtrysku ciekłego silikonu – najbardziej skomplikowanej i zaawansowanej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Firma wywodząca się z Ursusa nie tylko wzbogaciła wiedzę młodych ludzi, ale wykazała się dużą hojnością. Właściciele zafundowali uczniom liceum lekcję historii i sztuki  oraz posiłki podczas wycieczki do Pałacu w Radziejowicach. W spotkaniach studyjnych z szefami firm uczniowie poznają też złożony  proces powstawania i rozwoju przedsiębiorstw z naszego rejonu. Młodzież dostrzega, jak wiele polskich firm doskonale radzi sobie na trudnym rynku europejskim i światowym. Jest to niezwykle cenna lekcja przedsiębiorczości dla młodych ludzi.


Wsparcie ze strony firm

Niektóre firmy wspierają wewnętrzną działalność szkoły. Wywodzący się z Piastowa Multidekor sp. z o.o. towarzyszy szkole podczas konkursów, oceniając merytoryczne prace i  fundując nagrody dla uczniów. Część firm nie ogranicza swojego wsparcia do obszaru dydaktycznego. Przykładem tego jest zaprzyjaźniona z liceum firma reklamowa  Ewros Sp. z o.o.  Projektanci z tej firmy wykonali  projekt wnętrza sklepiku szkolnego i po akceptacji przez uczniów zajęli się jego realizacją. Firma podjęła  się nie tylko realizacji  wystroju wnętrza ale też jego umeblowaniem. Drugim partnerem w tym przedsięwzięciu była  Pracownia Cukiernicza Olczak i Syn, która doposażyła wnętrze w lady chłodnicze i chłodziarko-zamrażarki.


Od teorii do praktyki

Działalność wymienionych instytucji miała na celu wsparcie naszych uczniów w ich samorzą­dowej działalności. Dzięki takiej pomocy uczniowie mogą z powodzeniem prowadzić samodzielnie sklepik szkolny, spełniając wszystkie wymagania sanitarne i mając wokół siebie piękny wystrój wnętrza. Prowadząc taką działalność uczą się podstaw przedsiębiorczości w praktyce. Przed rozpoczęciem działalności spółdzielni – wybrali władze, przygotowali statut, wykonali badania sanitarne niezbędne do prowadzenia sklepiku i zdobyli wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentów księgowych. Samodzielnie dokonują zamówień, wybierają dostawców, monitorują daty ważności produków, poznają podstawy marketingu oraz rozliczają faktury.

Uczniowie liceum założyli Ośrodek Badań Opinii Publiczej, który ma dostarczyć wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzania i analizy badań statystycznych. W prowadzeniu działalności gospodarczej niezwykle ważne jest badanie rynku, zarówno w ocenie funkcjonowania i planowania rozwoju firmy, jak i w pracach nad wprowadzaniem nowego produktu na rynek. W projekcie wspiera uczniów Urząd Statystyczny  w Warszawie. Wiedza z zakresu statystyki jest zdobywana podczas wielu szkoleń i przy tworzeniu, przeprowadzaniu badań, a następnie przygotowywaniu danych uzyskiwanych z ankiet. Dużym projektem w ramach tej działalności było przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Piastowa, dotyczących oceny jakości życia w mieście i ich oczekiwań na najbliższe lata. Badania przeprowadziła młodzież liceum dla Urzędu Miasta w Piastowie.


Projekt unijny wspiera uczniowską przedsiębiorczość

Od nowego roku przedsiębiorczość w szkole będzie wspierał projekt unijny. Szkoła złożyła wniosek dla swojej placówki oraz Gimnazjum nr 2 w Piastowie, i... uzyskała dofinansowanie. Dzięki projektowi zbudowana zostanie grywalizacyjna platforma edukacyjna z zakresu wspierania przedsiębiorczości, z której będą mogły korzystać wszystkie piastowskie placówki. Do takiej działalności zostanie zakupiony pełny sprzęt komputerowy. W każdej ze szkół powstaną nowoczesne pracownie: informatyczne, matematyczne i językowe. Uczniowie wezmą udział w kursach komputerowych, językowych i informatycznych zakończonych procesem walidacji i certyfikacji.

Dzięki programowi powstanie nowoczesna infrastruktura sieciowo-usługowa, zabezpieczony zostanie nieograniczony dostęp do Internetu. Młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do egzaminów zewnętrznych z matematyki, informatyki i języka angielskiego oraz w zajęciach z grafiki komputerowej, a także w wielu warsztatach z kompetencji społecznych.

 

Hanna Babikowska

MS 11/2017, 22 czerwca 2017