DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

PRZEBUDOWA STACJI PKP W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 2018–2020


W czerwcu 2017 poznaliśmy wykonawcę modernizacji stacji PKP (peron, tory etc.) w Ożarowie Mazowieckim (nie należy mylić tej inwestycji z remontem budynku dworca PKP, bo tym zajmuje się inna spółka). 21 sierpnia 2017 r. spółka ZUE S.A. z Krakowa podpisała umowę z PLK S.A. na przebudowę stacji w Ożarowie Mazowieckim. Kosztorys opiewa na 98,2 mln zł i realizację inwestycji w terminie 33 miesięcy. Wykonawca zadeklarował chęć działania w formule ,,projektuj i buduj”. Polskie Linie Kolejowe uznały ofertę krakowskiej firmy za najkorzystniejszą (stosowano w tym przypadku następujące kryteria: 60% – cena, 20% – termin realizacji oraz 20% – doświadczenie kluczowego personelu). Po zakończeniu robót w lipcu 2020 roku wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji. Warto zaznaczyć, że cała inwestycja jest w 85% finansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ostatnio na portalach społecznościowych pojawiły się błędne sugestie, jakoby w wyniku przebudowy stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim miały nie kursować pociągi podmiejskie – tak jak jest obecnie podczas przebudowy na odcinku Warszawa Włochy–Warszawa Grodzisk. Jak pisałem w Informatorze nr 11–12/64-65 2016, dyrekcja PKP PLK zapewniła, że utrudnienia w Ożarowie potrwają jeden sezon budowlany i mają być jak najmniej uciążliwe dla pasażerów. Pociągi będą kursowały; przy przebudowie stacji PKP Ożarów Mazowiecki nie jest planowane zamknięcie całego szlaku, jak ma to miejsce w przypadku linii kolejowej na Grodzisk Mazowiecki.

Co ważne, 22 sierpnia 2017 r. na spotkaniu z dziennikarzami wiceprezes PKP PLK Arnold Bresch powiedział: ,,Na czas remontu pasażerowie nie odczują znaczących utrudnień. Skonstruujemy rozkład jazdy, który będzie przywidywał prace na jednym torze, a po drugim torze będziemy prowadzić pociągi”. Pasażerowie, którzy codziennie jeżdżą do stolicy, zapewne zauważyli, że od czerwca bieżącego roku ruch pociągów od stacji Warszawa Gołąbki do stacji Warszawa Włochy (5 km torów) jest prowadzony jednym torem. Prawdopodobnie według rozkładu jazdy od grudnia 2018/2019, na 5-kilometrowym odcinku od stacji Warszawa Gołąbki do Ożarowa Mazowieckiego będziemy jeździć jednym torem. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się na jesieni 2018 r. (po zakończeniu przebudowy trasy Warszawa Włochy–Grodzisk Mazowiecki).

Po zakończeniu przebudowy stacja PKP Ożarów Mazowiecki będzie mieć 2 perony, z których mogą odjeżdżać jednocześnie 4 pociągi. Na peronach staną wiaty, ławki oraz dynamiczna informacja pasażerska (wyświetlacze). Do peronów będzie można dojść przejściem podziemnym, zaopatrzonym w wyświetlacze informujące o godzinie odjazdu pociągu i ewentualnych opóźnieniach. Wyjścia na perony będą posiadały pochylnię i windę dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Projekt przewiduje również zainstalowanie poręczy oraz oznakowanie pionowe i poziome (nawierzchni), w tym instalację oznaczeń dotykowych (wypukłych piktogramów, wypukłych znaków alfabetu lub oznaczeń w alfabecie Braille’a.)

W ramach inwestycji przewidziano miejsce na tory boczne dla pociągów aglomeracyjnych. Zostaną zainstalowane urządzenia ochrony akustycznej środowiska (ekrany), minimalizujące ponadnormatywne oddziaływania akustyczne. Będzie nowy budynek nastawni. Zabudowane zostaną nowe urządzenia i wymieniona sieć trakcyjna. Po zakończeniu przebudowy stacji PKP Ożarów Mazowiecki wzrośnie przepustowość linii kolejowej, a dzięki torom bocznym dla kolei aglomeracyjnej będzie możliwe uruchomienie w przyszłości SKM (Szybkiej Kolei Miejskiej).

dr Mariusz Latek

MS 16/2017, 12 października 2017