DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Powiat Pruszkowski przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych!

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wybrał najlepsze oferty w konkursie inicjatyw organizacji pozarządowych i przyznał dotacje ich autorom. Wsparcie Powiatu uzyskało łącznie osiemnaście projektów NGO. W tym roku pula środków do pozyskania była rekordowo duża, ponieważ wynosiła aż 222 tys. zł.

Na I turę konkursu dla najciekawszych pomysłów i inicjatyw organizacji pozarządowych Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przeznaczył rekordowe 222 tys. zł. Dokumenty można było składać do 5 marca – wszystkie zgłoszone pomysły musiały być skierowane do mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, a szczególnie premiowane były te adresowane do dużej liczby odbiorców.

– Organizując konkursy dla organizacji pozarządowych i przekazując w ten sposób środki na realizację ich inicjatyw dajemy dowód tego, że wspieramy działania trzeciego sektora w Powiecie Pruszkowskim. Jesteśmy przekonani, że warto pielęgnować kreatywność i chęć działania oraz wzmacniać troskę o dobro wspólne, którą widać w tych projektach – podkreśla Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań w sześciu kategoriach z zakresu:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 20 100 zł

 • pomocy społecznej – 39 910 zł

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 7 700 zł

 • ochrony i promocji zdrowia – 12 000 zł

 • oświaty i wychowania – 10 640 zł

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 30 000 zł.

Warto podkreślić, że środki dla organizacji pozarządowych, które przeznacza Powiat Pruszkowski, z roku na rok wzrastają:

 • w 2015 r. wynosiły 106 000 zł,

 • w 2016 r. – 195 000 zł,

 • w 2017 r. – 227 000 zł,

w 2018 roku – uwzględniając jeszcze przyszłą turę konkursu – jest to łączna kwota 320 000 zł.

Szczegółową listę organizacji i projektów, które uzyskały dotację Powiatu Pruszkowskiego, można znaleźć na stronie internetowej: powiatpruszkowski.link/dotacjeNGO

MS 8/2017, 26 kwietnia 2018