DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
>>> TYLKO U NAS - PRAWNIK ODOWIADA NA PYTANIA - ponad 70 PORAD PRAWNYCH >>> WYDARZENIA >>> KULTURA >>> WYWIADY >>> Kolejne wydanie 15 MARCA 2018 ***

Powiat Pruszkowski doceniony za działania na rzecz cyfryzacji urzędu


Starostwo Powiatowe w Pruszkowie zostało nagrodzone podczas Konferencji Techniczej w Jahrance. Nasz wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami został wyróżniony za wdrożenia innowacyjnych elementów technologii ułatwiających współpracę z klientami urzędu.

W trakcie trwania Konferencji „Nowoczesne technologie w prowadzeniu Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego otrzymał nagrodę za wdrożenia elementów technologii iGeoMap/ePODGiK i został tym samym wyróżniony na tle 15 powiatów z całej Polski, uczestniczących w konferencji.

Dzięki temu, że poziom cyfryzacji wydziału jest coraz większy, do użytku został oddany system informacji przestrzennej: pruszkowski.e-mapa.net. Dokładnie 9 sierpnia została także przeprowadzona pierwsza narada koordynacyjna online. Narady koordynacyjne to stałe posiedzenia ekspertów opiniujących zgodność danej inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas na stacjonarne narady koordynacyjne przyjeżdżało łącznie 17 ekspertów i przedstawicieli gmin. Obecnie, dzięki wprowadzeniu elektronicznych narad koordynacyjnych, w opiniowaniu projektów bierze udział 21 przedstawicieli, którzy docenili możliwość współpracy bez potrzeby osobistego stawiania się w urzędzie.

Uruchomiony moduł technologii iGeoMap/ePODGIK pozwala także na elektroniczne składanie wniosków do rozpatrzenia podczas narad. Od początku 2017 r. wpłynęło 781 wniosków, z czego już 91 zostało złożonych poprzez platformę internetową. Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie www.epodgik.pl wnioskodawca może także m.in. dokonać opłaty z wykorzystaniem płatności internetowych.

Dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, w tym narad koordynacyjnych przeprowadzanych przez Internet, mieszkańcy zyskują m.in. mniejsze kolejki do stanowiska obsługi mieszkańca i kasy, a wnioskodawcy oszczędzają czas na dojazd do siedziby Starostwa.

Inne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie także stopniowo dołączają do cyfryzacji swoich zasobów, które na bieżąco będą publikowane w portalu pruszkowski.e-mapa.net. Działania te wpisują się w ideę cyfrowego otwarcia urzędu – do tej pory wprowadziliśmy już elektroniczny system kolejkowy, moduł płatności BLIK w kasach Starostwa, a niebawem możliwość składania wniosków online m.in. o paszporty i dowody rejestracyjne.

MS 16/2017, 12 października 2017