DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Piastów. Podpisanie umowy w sprawie drogi przejazdowej przez tory

Porozumienie w sprawie dróg

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w Ursusie coraz bliżej. 12 czerw­ca 2017 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pia­stowie zostało podpisane porozumienie, które umożliwi realizację inwesty­cji. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na pierwszy kwartał 2018 roku.

Podpisane dziś porozumienie pozwoli nam prawdopodobnie już w przyszłym roku uruchomić trzeci przejazd samochodowy przez tory, które dzielą Ursus na dwie części. Oczekiwana przez mieszkańców inwestycja znacznie usprawni komunikację wewnątrz dzielnicy i skróci czas przejazdu w godzinach szczytu, szczególnie w zachodniej części dzielnicy – Urszula Kierzkowska burmistrz dzielnicy Ursus.

Budowa dróg dojazdowych do istniejącego w granicach trasy POW wiaduktu wymaga przeprowadzenia części prac inwestycyjnych, realizowanych ze środków m.st. Warszawy, na terenie sąsiadującego z Ursusem Piastowa. Porozumienie podpisane przez przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – burmistrz Urszulę Kierzkowską, zastępców burmistrza Kazimierza Sternika i Wiesława Krzemienia oraz burmistrza Miasta Piastowa Grzegorza Szuplewskiego określa zasady współpracy i umożliwia dokończenie zadania.

Do realizacji został ostatni etap zadania, który wiąże się z prowadzeniem prac w granicach Południowej Obwodnicy Warszawy. Drogi dojazdowe, które w części zostały zrealizowane przez dzielnicę w ostatnich latach, będą przebiegać od ulicy Orląt Lwowskich do ul. Witosa i dalej do ul. Piastowskiej.

 

UD Ursus

MS 11/2017, 22 czerwca 2017