DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Pora na szybki internet w Piastowie


Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) ma na celu spełnienie wymagań Agendy Cyfrowej czyli budowę społeczeństwa informacyjnego i  dostarczenie do 2020 r. mieszkańcom, Internetu o przepustowości 100Mb/s (do 50% gospodarstw domowych a do100%  gospodarstw domowych min. 30MB/s). 

Niedawno rozstrzygnięty został drugi konkurs POPC w wyniku którego Orange Polska zbuduje szybkie łącza internetowe m.in. w obszarze warszawskim zachodnim, a więc także w Piastowie.

Jeszcze zanim rozstrzygnięto drugi konkurs POPC, w maju tego roku Miasto Piastów i Orange podpisały porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Teraz, gdy operator uzyskał  dofinansowanie w ramach programu uzgodnione wcześniej działania powinny nabrać większego tempa. Mieszkańcy za budowę sieci światłowodowej nie ponoszą żadnych opłat. Środki na ten cel ponosi operator Orange Polska przy współfinansowaniu UE

Prace w pierwszej kolejności skupią się na doprowadzeniu światłowodu do piastowskich szkół. Urząd Miasta podpisał umowę, która umożliwi wkrótce rozpoczęcie prac projektowych a następnie wykonawstwo.

Dzięki temu, szkoły już w przyszłym roku będą mogły korzystać z dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s i więcej.

W ramach tego projektu, Orange Polska planuje wybudować także sieć światłowodową na terenie Piastowa dla mieszkańców i firm. Wspólne działania Miasta Piastowa i Orange pozwolą na doprowadzenie inwestycji tam gdzie są takie potrzeby  oraz przyczynią się do skrócenia czasu jej realizacji. Mieszkańcy otrzymają możliwość  dostępu do Internetu o prędkości 100 Mb/s i więcej, telewizji jakości HD oraz telefonu.

Z uwagi na to, że przyłącza do budynków będą wykonane tylko do osób, które złożą deklaracje prosimy o czytelne wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do siedziby Urzędu Miejskiego (ul. 11 Listopada 2) do końca grudnia br.

Deklaracja pomoże:

  • określić skalę zapotrzebowania na usługi szybkiego internetu w Piastowie

  • doprowadzić przyłącza do zainteresowanych mieszkańców i firm bezpośrednio do budynku.

Ankietę będzie można pobrać w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2 i 11 Listopada 8, Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 24 i jej filii przy ul. Dworcowej 1 oraz w przychodni SPZOZ „Piastun” przy ul. M. Reja 1. Jest ona także dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.piastow.pl

Wypełnione i podpisane ankiety należy złożyć w specjalnie oznakowanych urnach, które znajdują się w wymienionych siedzibach Urzędu Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  „Piastun”.

Anna Lorens

MS 19/2017, 30 listopada 2017