DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Pomnik na 200-lecie?


Polska Fundacja Kościuszkowska w osobie prezesa, dr Leszka Marka Krześniaka oraz Piotr Szałkowski, twórca i kierownik Galerii Ad-hoc w Ośrodku Kultury „Arsus” w związku z ogłoszeniem przez UNESCO i Senat RP roku 2017 Światowym Rokiem Tadeusza Kościuszki zaproponowali Urzędowi Dzielnicy Ursus postawienie przy ul. Kościuszki pomnika z wizerunkiem Naczelnika.

Bohater trzech narodów

Tadeusz Kościuszko jest niekwestionowanym polskim bohaterem narodowym. Jest też uznawany za bohatera narodowego Stanów Zjednoczonych i Białorusi. To właśnie w Ameryce absolwent polskiej Szkoły Rycerskiej za wielkie zasługi w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych z Anglią w latach 1776–1784 uzyskał stopień generała. Wsławił się szczególnie jako specjalista od fortyfikacji. Przyczynił się znacznie do wygrania wielu ważnych bitew, m.in. bitwy pod Saratogą. Jego dziełem jest budowa fortyfikacji West Point.

Natomiast Mereczowszczyzna – obecna Białoruś – to jego strony rodzinne. Tam, w zrekonstruowanym domu mieści się muzeum jego imienia.

Kościuszko był pierwszy

W 1794 r. Kościuszko, wówczas już w stopniu generała lejtnanta armii polskiej, jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej stanął na czele powstania narodowego przeciw zaborczej Rosji, nazwanego Insurekcją Kościuszkowską. Pomimo że powstanie nie zakończyło się sukcesem, stał się wzorem i natchnieniem dla przyszłych pokoleń, walczących o niepodległość, którą ostatecznie uzyskaliśmy w 1918 roku.

Patron walczących o wolność

Tam, gdzie walczono o niepodległość, tam pojawiało się imię i duch naszego bohatera. W wojnie polsko bolszewickiej 1919–1920 brała udział amerykańska eskadra lotnicza im. Tadeusza Kościuszki, oddziały partyzanckie w czasie hitlerowskiej okupacji nosiły imię Tadeusza Kościuszki, w bitwie o Wielką Brytanię wsławił się bohaterski dywizjon 303 jego imienia, tak jak i Pierwsza Dywizja Piechoty Wojska Polskiego, walcząca od Lenino do Berlina.

Miejsca pamięci

Imieniem bohatera uhonorowano wiele ulic, mostów, szkół, jednostek wojskowych, na­wet miast i szczytów górskich (Góra Kościuszki – najwyższy szczyt Australii), szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Ponieważ stołeczna ulica T. Kościuszki znajduje się właśnie w dzielnicy Ursus, pomysł postawienia tutaj pomnika jest ze wszech miar godny poparcia i realizacji właśnie teraz, w dwusetną rocznicę śmierci pierwszego Naczelnika. Pomników naszego narodowego bohatera więcej jest w USA niż w ojczyźnie. W piśmie przygotowanym przez inicjatorów do władz dzielnicy czytamy – „Chcemy, by to miejsce stało się miejscem pamięci i kultu dla młodzieży i wszystkich osób, dla których historia o bohaterach walki o niepodległość Polski była zawsze żywa”.

Dyrektor OK „Arsus” Bogusław Łopuszyński już zadeklarował patronat Ośrodka i stałą opiekę nad miejscem ustawienia pomnika.

Jacek Sulewski

Szkic pomnika oraz fragment elementu z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki odlany w brązie, z przedniej ściany pomnika; nad owalem znajdzie się orzeł z epoki, trzymający w prawym szponie miecz, w lewym berło. Na ścianach bocznych – cytaty z wypowiedzi T. Kościuszki, np.: „Siebie samego zwyciężać, to największe zwycięstwo” lub słowa, którymi zachęcał do budowy fortyfikacji: „Lepiej przelać 1000 kropli potu, niż jedną kroplę krwi”.
Autor:
Piotr Szałkowski