DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS. Najwięcej inwestycji w historii dzielnicy


Plany na intensywny rozwój Ursusa


Kadencja obecnego Zarządu Dzielnicy Ursus rozpoczęła się 8 grudnia 2014 roku. Przez te już ponad dwa lata w Ursusie wiele się zmieniło. Był to czas wielu wyzwań i trudnych decyzji. W dzielnicy stale zwiększa się liczba mieszkańców, w wielu miejscach powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Zapytaliśmy więc Burmistrz Urszulę Kierzkowską z jakimi zamiarami rozpoczęła rządy w nowej dzielnicy, co udało się zrealizować, jakie ma plany do końca 2018 roku i prezentujemy czytelnikom odpowiedź.

91 mln zł na inwestycje w Ursusie w 2017 roku

Do Ursusa sprowadza się wiele młodych rodzin z dziećmi, budują się kolejne osiedla. Potrzebne są miejsca w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Tempo zmian jest duże i stanowi dla nas wyzwanie, dlatego skupiłam się na tym, aby sprowadzić do dzielnicy jak najwięcej środków inwestycyjnych oraz usprawnić współpracę z jednostkami odpowiedzialnymi za doprowadzenie infrastruktury miejskiej. Ma to kluczowe znaczenie szczególnie dla terenów pofabrycznych, ale i innych części dzielnicy, np. Osiedla Niedźwiadek, które w zeszłym roku zostało podłączone do ciepła miejskiego – tańszego i bezpiecznego dostawcy. W 2017 roku dzielnica przeznaczy na inwestycje blisko 91 mln zł, co sprawi, że Ursus odnotuje najwyższy w Warszawie wskaźnik inwestycji na mieszkańca – ok. 1200 zł na osobę. W obecnej kadencji wydamy rekordową kwotę ok. 190 mln zł na budowę i modernizacji m.in. szkół, przedszkoli, budynków komunalnych, nowych dróg i parków. To największe środki przeznaczone na inwestycje, jakimi dysponowała do tej pory dzielnica.

Na półmetku kadencji

Na półmetku kadencji z sukcesem zakończyliśmy ważne inwestycje z zakresu oświaty – m.in. budowę przedszkola w Parku Achera, oddanego do użytku pół roku przed planowanym terminem oraz budowę nowego skrzydła szkoły podstawowej przy ulicy Konińskiej, gdzie powstała także pierwsza w dzielnicy pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami. Tym samym na rok szkolny 2016/2017 oddaliśmy do użytku ok. pół tysiąca nowych miejsc w dzielnicowych placówkach. Bardzo się z tego cieszę, rozbudowa bazy oświatowej to jedyna droga do zapewnienia dobrych warunków do nauki najmłodszym mieszkańców naszej dzielnicy, i to zadanie będziemy konsekwentnie realizować.

Na początku marca ruszyliśmy z budową nowej szkoły podstawowej dla ok. 850 uczniów w rejonie Osiedla Skorosze. Oprócz budynku szkolonego powstanie w tym miejscu nowoczesna infrastruktura sportowa – 2 sale sportowe, trzy boiska i dwa place zabaw.  To największa inwestycja oświatowa w historii Ursusa, której wartość wyniesie ok. 32 mln zł. Także na obszarze Skoroszy dzielnica wkrótce stanie się właścicielem działki o wielkości 2 ha. z przeznaczeniem na cele oświatowe. O tę działkę staraliśmy się od kilku lat, na ostatniej sesji budżetowej, na nasz wniosek Rada m.st. Warszawy zatwierdziła dodatkowe 2 mln zł na jej wykup. Całościowy koszt transakcji wyniesie ponad 26 mln zł.  Wkrótce rozpoczniemy kolejne inwestycje – budowę nowego przedszkola przy ul. Hennela, budynku wielomieszkaniowego z przedszkolem w parterze przy ul. Orląt Lwowskich, rozbudowę przedszkola na ul. Balbinki, utworzenie placówki w odzyskanym przez dzielnicę budynku na ul. Wojciechowskiego oraz w pomieszczeniach przejętych po ZGN przy ul. Szancera. Wymienione inwestycje pozwolą uruchomić na przestrzeni kilku najbliższych lat blisko 500 nowych miejsc dla przedszkolaków na terenie Ursusa. Planujemy także wybudować żłobek dla 150 dzieci, mimo, iż nie leży to w zadaniach dzielnicy. Mamy już zabezpieczone środki na ten cel. Placówka powstanie przy ul. Henryka Pobożnego i po wybudowaniu przekażemy ją w zarządzenie do Zespołu Żłobków Warszawskich. W ten sposób stosunkowo szybko zwiększymy ilość dostępnych miejsc w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zrównoważony rozwój Ursusa

Warunkiem stabilnego i zrównoważonego rozwoju Ursusa jest proporcjonalne rozwijanie wszystkich obszarów funkcjonowania dzielnicy, zarówno tych związanych z rozbudową infrastruktury, potrzebami społecznymi, ale i zwiększeniem dostępu do oferty kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej.  W 2018 i 2019 roku planujemy oddać do użytku dwa bloki komunalne – przy ul Orląt Lwowskich oraz przy ul. Zagłoby, a w 2018 roku uruchomić trzeci przejazd z północnej na południową stronę dzielnicy. Stanie się to możliwe dzięki wybudowaniu dróg dojazdowych do istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi, który usytuowany jest wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy. Przed nami także inwestycje z zakresu zieleni miejskiej. Nie sposób wymienić wszystkich zaplanowanych inwestycji. Jestem pewna, że realizowane przez obecny Zarząd zadania staną się impulsem do dalszego, dynamicznego rozwoju Ursusa.

Partycypacja mieszkańców

Budżet partycypacyjny daje realną możliwość mieszkańcom współdecydowania o środkach budżetowych dzielnicy. Zgłaszane projekty są często odważne i nowatorskie, jak chociażby plac zabaw dla dorosłych. Jednocześnie pokazują, jakich zmian oczekują mieszkańcy, czego im brakuj w najbliższym otoczeniu. W bieżącej, IV edycji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Ursus zgłoszono 82 projekty, to największa liczba zgłoszonych pomysłów spośród wszystkich zrealizowanych do tej pory edycji. W przeważającej części mają one charakter kulturalny i sportowy jak np. powstanie murali, wypożyczalnia zabawek edukacyjnych czy budowa otwartego boiska sportowego, ale są także projekty dotyczące innych obszarów życia, które mają na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, usprawnienie ruchu rowerowego czy rozwijanie przedsiębiorczości. Sądzę, że aktywność mieszkańców wyraźnie wzrośnie na etapie wybierania projektów do realizacji, tymczasem pracujemy wspólnie z autorami nad udoskonaleniem ich pomysłów. Proponujemy im fachowe wsparcie w każdej dziedzinie, aby w rezultacie zgłoszone przez nich projekty stały się możliwe do zrealizowania w optymalny sposób.

Centrum Lokalne „Niedźwiadek”

W Warszawie wytypowano 10 lokalizacji do pilotażowego projektu Warszawskie Centra Lokalne. Wśród nich wybrano Ursus, a dokładnie obszar zlokalizowany w północnej części dzielnicy. Centrum Lokalne „Niedźwiadek” powstanie na terenie Parku Hassów, pływalni „Albatros”, targowiska „Centrum Handlowe-Spółka Kupców Ursus”, placu zabaw „Hasanka” oraz terenu wzdłuż torów PKP, gdzie wybudujemy strefę sportową dla młodzieży. W 2016 roku mieszkańcy, architekci i przedstawiciele Urzędu w trakcie konsultacji społecznych i warsztatów wypracowali wspólną koncepcję architektoniczną dla tego miejsca. Wprowadzona w życie ma sprawić, że już za kilka lat serce Niedźwiadka stanie się nowoczesną miejską przestrzenią, w której mieszkańcy spędzają czas, robią zakupy, spotykają się, odpoczywają, załatwiają swoje codzienne sprawy.  To duży projekt, zarówno z uwagi na zakres działań, jak i wysokie koszty realizacji. Powstanie w dwóch etapach, pierwszy planujemy zrealizować do końca 2019 roku.

Wzrost inwestycji

Priorytetem obecnej kadencji jest bez wątpienia wzrost inwestycji i tę strategię będziemy kontynuować do końca 2019 roku. Przed nami kilka dużych zadań, na które musimy pozyskać fundusze, m.in. budowa nowej szkoły podstawowej na terenach pofabrycznych oraz wybudowanie nowoczesnego Centrum Kultury w Ursusie, miejsca, które skupiałoby lokalną działalność artystyczną. W moim zamyśle byłoby to także miejsce o charakterze edukacyjnym, prezentujące historię i dziedzictwo Ursusa w nowoczesnej, atrakcyjnej także dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy formie. Wierzę, że dzięki determinacji i dobrej współpracy w ramach Zarządu Dzielnicy i koalicji Platformy Obywatelskiej i Stowarzyszenia Obywatelskiego Ursus utworzonej w Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy uda nam się zrealizować wszystkie plany i zamierzenia, o których powiedziałam, a które są kluczowe dla dalszego, intensywnego rozwoju Ursusa.   

Urszula Kierzkowska

Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

MS 6/2017, 12 kwietnia 2017