DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017–2030

Na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego został opracowany plan sieci dróg powiatowych na lata 2017 – 2030. Podstawą opracowania był art. 20 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, iż do zarządcy drogi należy w szczególności opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.

Plan wskazuje, że obecna sieć dróg na terenie Powiatu Pruszkowskiego jest dobrze rozwinięta i spełnia oczekiwania lokalnej społeczności. Niemniej jednak sieć dróg wymaga wprowadzenia nowej organizacji, głównie poprzez zniesienie kategorii dróg powiatowych na odcinkach wykorzystywanych w ruchu lokalnym i niespełniających definicji dróg powiatowych.

Zaproponowana nowa sieć dróg powiatowych pozwoli:

zwiększyć nadzór nad poszczególnymi odcinkami dróg (w szczególności na terenach miejskich),

zoptymalizować koszty utrzymania (zmniejszenie kosztów utrzymania poprzez zapewnienie ciągłości sieci dróg gminnych i powiatowych),

ubiegać się o dofinansowanie modernizacji, remontów dróg gminnych (z programów finansowania przeznaczonych dla gmin).

Powiat również może partycypować wspólnie z gminami w kosztach modernizacji, remontów przekazanych odcinków dróg.

W trakcie opracowania zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. W ich wyniku zebrano 405 formularzy ankietowych. Uwagi mieszkańców, które zostały uznane za zasadne, zostały uwzględnione w planie.

Plan sieci dróg powiatowych to 134-stronicowe opracowanie i mapy powiatu stanowiące propozycje nowego układu. Jedna mapa uwzględnia nowe S7 i nowe 721 BIS, druga przedstawia opracowanie bez uwzględnienia S7 i 721 BIS.

Z pełnym opracowaniem można się zapoznać na stronie Powiatu pod linkiem: www.powiatpruszkowski.link/plandrogpowiatowych20172030

MS 2/2018, 25 stycznia 2018