DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS. Pierwsze zebranie Rady Seniorów w 2017 r.


Rada Seniorów dba o sprawy dużej grupy mieszkańców.

Od czerwca 2015 roku po raz pierwszy w historii dzielnicy funkcjonuje 15-osobowa Rada Seniorów Ursusa. Podstawowym założeniem działania Rady było pośredniczenie między środowiskami seniorskimi a Radą Dzielnicy.


W skład Rady w wyniku wyborów weszło 12 osób: Bolesław Staniszewski – przewodniczący, Maciej Linke – wiceprzewodniczący, Krzysztof Szczerba – wiceprzewodniczący, Jerzy Domżalski – sekretarz, Wanda Lesiak, Janina Gostowska, Bogdan Jeśka, Tadeusz Kaczmarek, Barbara Banaszek, Alicja Swoboda, Alina Florczak i Piotr Jankowski, który przez członków Rady został wybrany na delegata do Warszawskiej Rady Seniorów. Pozostałe 3 osoby to Henryk Linowski – przedstawiciel Rady Dzielnicy, Teresa Szczęsnowicz – przedstawiciel Zarządu Dzielnicy i Alicja Pilecka z Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.


Reprezentują wszystkich seniorów

Jak powiedział Jerzy Domżalski w Radzie są przedstawiciele wszystkich środowisk seniorskich: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wszystkich Klubów Seniora i reprezentują również seniorów niezrzeszonych. Jest to organ opiniujący i opiniotwórczy dla Rady Dzielnicy. Ich postulaty są kierowane za pośrednictwem Biura Rady do poszczególnych komisji, a potem na obrady Rady Dzielnicy. Na każdym posiedzeniu jest obecny ktoś z Zarządu, wysłuchujący obrad i bezpośrednio odpowiadający na pytania radnych.


Podejmują liczne inicjatywy

Już przez ponad rok działalności Rada podejmowała wiele inicjatyw i przedkładała liczne postulaty. Jej członkowie monitorowali sprawę planowanego przeniesienia w inne miejsce bazaru przy ul. Gierdziejewskiego. Postulowali zintensyfikowanie działań w kierunku powiększenia cmentarza przy ul Ryżowej. Teren cmentarza jest własnością dzielnicy Włochy. Obecnie brak jest już miejsc na kolejne pochówki, a w 2002 r. zawierano porozumienie z Zarządem Włoch o odstąpieniu dla Ursusa kawałka terenu. Rada Seniorów kilkakrotnie poruszała temat Kolekcji Ursus i przyszłego muzeum. Odzyskanie kolekcji jest według radnych niezwykle ważne dla tożsamości Ursusa. Postulowali o wystosowanie przez Radę Dzielnicy listu w tej sprawie do Polskiego Holdingu Zbrojeniowego. Poruszali sprawę wyremontowania ulicy Regulskiej (jest to droga powiatowa). Zarząd odpowiadał, że zwróci się do Zarządu Dróg Miejskich. Ale na razie nic się nie zmieniło – są dziury, nie ma chodników. Sukcesem zakończyła się inicjatywa utworzenia w Arsusie Kina Retro – bilety na seanse na filmy z dawnych lat kosztują tylko 5 zł.


Sesja Rady Seniorów 16 stycznia 2017 roku

Na pierwszej sesji Rady Seniorów w 2017 r., którą miałem możliwość obserwować, wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik relacjonowali bieżące działania Zarządu. Poinformowali, że Ursus znalazł się na II miejscu w Warszawie pod względem wydatków na inwestycje. 71 mln zł to największa kwota w historii dzielnicy. W przeliczeniu na mieszkańca to 1246 zł – Ursus uplasował się na 1 miejscu w stolicy.

Radni z kolei dopytywali, kto wyremontuje zniszczony zabytkowy mur przy Misji Kamiliańskiej? Krytykowali radnych dzielnicy, że za mało bezpośrednio interesują się sytuacją w swoim rejonie, nie chodzą, nie oglądają. Zgłaszali potrzebę zamontowania monitoringu w Parku Czechowickim i tunelu PKP. Narzekali, że nie widać pieszych patroli policyjnych.

Seniorzy starają się również nie tracić kontaktu z młodszym pokoleniem mieszkańców. Utrzymują kontakt z Młodzieżową Radą Dzielnicy. W 2016 r. wspólnie obchodzili Wigilię Bożego Narodzenia.


Tekst i zdęcia: Jacek Sulewski

MS 4/2017, 9 marca 2017