DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Społeczność Ursusa nadal walczy o tożsamość i pamięć o fabryce

Petycja w sprawie Kolekcji Ursus

Już 6 lat trwa zastanawiająca... walka(?), przepychanka(?), niemoc(?) w sprawie ponownego zaistnienia – już na zawsze w Ursusie – tzw. Kolekcji Ursus – zbioru pamiątek po Zakładach Mechanicznych. Inicjatywę wykazują głównie mieszkańcy, ale też niektóre organizacje, czasem nagłaśniają temat media. Władze przyznają rację i... nic.

29  sierpnia trzy osoby, reprezentujące duże, zróżnicowane środowiska wystosowały petycję do Burmistrza i Zarządu Dzielnicy Ursus „w sprawie zachowania w Ursusie zabytkowej kolekcji po byłych ZPC Ursus”. Przytaczam treść petycji:

„Szanowna Pani Burmistrz. Działając jako mieszkańcy dzielnicy Ursus, w trybie ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U.2014 poz. 1195), niniejszym wnosimy o niezwłoczne podjęcie przez zarząd dzielnicy Ursus decyzji ws nabycia i docelowej ekspozycji w Ursusie zabytkowej kolekcji po dawnych ZPC Ursus. Decyzja taka powinna określać harmonogram działań wraz z niezbędnym ich zabezpieczeniem finansowym oraz być udostępniona do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie. Zabytkowa kolekcja Ursus tworzy piękną i niewykorzystaną dotychczas kartę historii, która wciąż stanowi o unikalnej tożsamości naszej dzielnicy i posiada ogromny potencjał integrujący mieszkańców. Kolekcja należąca obecnie do spółki Polski Holding Obronny, zlokalizowana w tymczasowej hali, pozostaje od wielu lat w stanie zawieszenia co do jej dalszych losów właścicielskich. Ten stan trwa od 2011 roku. Zdecydowanie za długo.

Wg naszej najlepszej wiedzy obecny właściciel kolekcji na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie zapewniał o chęci jej zbycia i pozostawienie na terenie Ursusa, doceniając jej ogromne znaczenie emocjonalne i kulturowe. Zarząd dzielnicy, mimo deklarowanych pozytywnych intencji, do tej pory nie nabył kolekcji. O ile w poprzednich latach, w publicznych wypowiedziach, władze dzielnicy informowały mieszkańców o braku niezbędnych funduszy na nabycie kolekcji, to obecnie bariera ta nie występuje. Załącznik dzielnicowy dla Ursusa do budżetu Warszawy 2017 wyraźnie wskazuje w spisie zadań inwestycyjnych, w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (str. 37 dokumentu dostępnego na www.ursus.warszawa.pl) w poz.921 Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” kwotę 2 260 297 zł.

Znaczenie zabytkowej kolekcji Ursus dla tożsamości naszej dzielnicy trudno przecenić. Jest to wartość wymagająca szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego obecnych i przyszłych mieszkańców Ursusa. Jak powiedział jeden z odwiedzających wystawę kolekcji: „Każdy powinien to zobaczyć. To jest wielki dar dla całego kraju, a nasza tożsamość” (gazeta „Mocne Strony” nr 10/2017).

W ocenie wnoszących petycję, władze dzielnicy dotychczas nie wykazywały dostatecznej determinacji w przeprowadzenie nabycia kolekcji oraz w przygotowanie docelowego miejsca jej ekspozycji na terenie Ursusa. Mieszkańcy dzielnicy nie są informowani o przyczynach tego stanu rzeczy, ani o planach zarządu dzielnicy w.s. dalszych działań. Kontynuowanie tej sytuacji grozi zbyciem kolekcji na rzecz osób trzecich, rozdrobnieniem i bezpowrotną utratą szans jej stałej ekspozycji w Ursusie. (...).”

Pod petycją podpisali się: Maciej Jakaczyński, Bolesław Staniszewski i Jaśmina Wójcik. Pan Staniszewski, jako przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Ursus wiele razy w imieniu całego środowiska występował do władz dzielnicy o zakup i udostępnienie kolekcji. Pani dr Wójcik – znana artystka plastyk – kilka lat temu zainteresowała się historią ursuskich traktorów, stworzyła wystawę, organizowała parady starych traktorów i inne głośne publiczne wydarzenia przybliżające mieszkańcom 100-letnią historię zakładów i ciągników Ursus. Była też jedną z głównych organizatorów zbiórki 2600 podpisów mieszkańców pod petycją do Prezydent Warszawy w sprawie odzyskania kolekcji. Maciej Jakaczyński – pomysłodawca napisania petycji – jest przewodniczącym koła Nowoczesnej w Ursusie. Sygnatariusze petycji liczą, że władze dzielnicy zechcą się z nimi spotkać i przedstawią jakieś rozwiązanie, również odnośnie miejsca prezentowania przyszłej kolekcji, a może muzeum Ursusa.

Z zainteresowaniem będziemy czekać na efekt kolejnej społecznej inicjatywy w dobrej sprawie i oczywiście niezwłocznie powiadomimy o tym naszych czytelników.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 14/2017, 14 września 2017