DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Ożarów Mazowiecki wśród najzamożniejszych samorządów 2016 roku

Jak wskazują wyniki najnowszego rankingu zamożności samorządów, Ożarów Mazowiecki znalazł się na 6. miejscu. To najlepszy wynik, nie tylko wśród wszystkich samorzą-dów powiatu warszawskiego zachodniego, ale i jeden z wiodących w województwie mazowieckim.

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało najnowszy ranking zamożności samorządów dotyczący 2016 r. Zgodnie z nim, Ożarów Mazowiecki znalazł się wśród 43 gmin, w których dochody przekroczyły 5000 zł na mieszkańca, dokładnie dochód w naszej gminie w przeliczeniu na mieszkańca, czyli per capita, wyniósł w ubiegłym roku 6207,42 złotych.


Rosnący dochód per capita to z jednej strony powód do zadowolenia i satysfakcji z tego, że wzrastają dochody z udziału w podatkach PIT i CIT, co świadczy, że mieszkańcom i działającym w gminie firmom wiedzie się coraz lepiej. Z drugiej jednak strony mamy świadomość konieczności płacenia corocznie przez Gminę Ożarów Mazowiecki większego janosikowego, w 2017 roku stanowi ono już kwotę prawie 6 mln zł. To również trudniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych, szczególnie z tych programów, w których mechanizm oceniający polega na tym, że przyznaje się tym więcej punktów, im niższe dochody gminy – podsumował tegoroczny ranking Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Metodologia tworzenia rankingu polegała na tym, że dochody gminy w roku 2016 zostały podzielone przez liczbę mieszkańców. W taki sposób powstało zestawienie najbogatszych samorządów w kategoriach: województw, powiatów, miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, miast powiatowych, mniejszych miast oraz gmin wiejskich. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu była identyczna, jak w latach poprzednich.

Z pełną treścią raportu „Najbogatsze samorządy” można zapoznać się na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2016_r_OK.pdf

MS 12/2017, 27 lipca 2017