DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 r.

Ożarów Mazowiecki wśród najzamożniejszych samorządów 2016 roku

Jak wskazują wyniki najnowszego rankingu zamożności samorządów, Ożarów Mazowiecki znalazł się na 6. miejscu. To najlepszy wynik, nie tylko wśród wszystkich samorzą-dów powiatu warszawskiego zachodniego, ale i jeden z wiodących w województwie mazowieckim.

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało najnowszy ranking zamożności samorządów dotyczący 2016 r. Zgodnie z nim, Ożarów Mazowiecki znalazł się wśród 43 gmin, w których dochody przekroczyły 5000 zł na mieszkańca, dokładnie dochód w naszej gminie w przeliczeniu na mieszkańca, czyli per capita, wyniósł w ubiegłym roku 6207,42 złotych.


Rosnący dochód per capita to z jednej strony powód do zadowolenia i satysfakcji z tego, że wzrastają dochody z udziału w podatkach PIT i CIT, co świadczy, że mieszkańcom i działającym w gminie firmom wiedzie się coraz lepiej. Z drugiej jednak strony mamy świadomość konieczności płacenia corocznie przez Gminę Ożarów Mazowiecki większego janosikowego, w 2017 roku stanowi ono już kwotę prawie 6 mln zł. To również trudniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych, szczególnie z tych programów, w których mechanizm oceniający polega na tym, że przyznaje się tym więcej punktów, im niższe dochody gminy – podsumował tegoroczny ranking Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Metodologia tworzenia rankingu polegała na tym, że dochody gminy w roku 2016 zostały podzielone przez liczbę mieszkańców. W taki sposób powstało zestawienie najbogatszych samorządów w kategoriach: województw, powiatów, miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, miast powiatowych, mniejszych miast oraz gmin wiejskich. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu była identyczna, jak w latach poprzednich.

Z pełną treścią raportu „Najbogatsze samorządy” można zapoznać się na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2016_r_OK.pdf

MS 12/2017, 27 lipca 2017