DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

PIASTÓW. Opłaty i segregacja odpadów od 1 stycznia 2018 r.

Urząd Miejski w Piastowie informuje, że zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej  w Piastowie Nr XLI/297/2017 „w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” zmieniły się terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2018 roku należy uiszczać opłaty w okresach kwartalnych, bez wezwania w terminach:

  • do 15 marca za miesiące I, II, III,

  • do 15 maja za miesiące IV, V, VI,

  • do 15 września za miesiące VII, VIII, IX,

  • do 15 listopada za miesiące X, XI, XII.

Jednocześnie informujemy, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi: 

10 zł za osobę miesięcznie za odbiór odpadów w sposób selektywny,

17 zł za osobę miesięcznie za odbiór odpadów w sposób nieselektywny.

UM Piastów

MS 3/2018, 8 lutego 2018 r.