DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
Kolejne wydanie Nr 12(41)
28 czerwca 2018 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. C. K. Norwida

Zapraszamy poetów do udziału w szesnastej edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego im. C. K. Norwida

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza, organizuje szesnastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Cypriana Kamila Norwida.

Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk literackich, do związków i stowarzyszeń twórczych, a także do poetów nie zrzeszonych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Konkursie.REGULAMIN – warunki Konkursu

1. W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych.


2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi trzech wierszy* wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych:

  • jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;

  • dwa wiersze o tematyce dowolnej,
każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora). Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora. Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.3.
Termin nadsyłania utworów mija z dniem 15 marca 2018 r.


4. Oceny nadesłanych utworów dokona profesjonalne JURY powołane przez organizatora.


5. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej publikacji.


6. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20 maja 2018 roku.


7. Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad .


8. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.


9. Odbiór nagród i wyróżnień finansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finału.


Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród, nastąpi 20 maja 2018 roku w Pruszkowie, podczas uroczystego spotkania autorów.


NAGRODY:
I nagroda – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.
ADRES ORGANIZATORA

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza

ul. Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków

(z dopiskiem „NORWID”)


MS 01/2018, 11 stycznia 2018