DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

PIASTÓW. Odsłonięcie pomnika błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
przy ulicy Jego imienia w Piastowie


Piastów złożył hołd kapelanowi pierwszej
„Solidarności”


Od dłuższego czasu w środowisku dawnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” rozmawialiśmy o postawieniu w Piastowie pomnika ks. Jerzego. Udało się teraz – powiedział Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski. – Wolną Polskę zawdzięczamy też tej szczególnej osobie, której poświęcona jest dzisiejsza uroczystość.


Autor projektu – artysta plastyk Jarosław Babikowski

Na zdjęciu: Ks. Maciej Chwarścianek w trakcie święcenia. Obok stoją wszyscy uczestnicy odsłonięia pomnika, m.in. najmłodszy uczestnik – Łukasz z 2a ze SP nr 3 w Piastowie.

Na zdjęciu: Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski oraz Andrzej Smirnow: Miałem to szczęście, że osobiście znałem księdza Jerzego (...)

33 lata minęły od dnia męczeńskiej śmierci Kapelana „Solidarności”, organizatora pielgrzymek ludzi pracy, Bł. księdza Jerzego Popiełuszki. W hołdzie dla Jego niezłomności i odwagi w niedzielę 22 października u zbiegu ulic E. Orzeszkowej i Ks. J. Popiełuszki w Piastowie uroczyście odsłonięto i poświęcono pomnik Kapelana. 39 lat temu, również w niedzielę, w Rzymie miała miejsce inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II.

Wspólnym wysiłkiem

Miasto Piastów za zgodą Rady Miejskiej wyasygnowało na tę inwestycję ok. 15 tys. zł. Mniej więcej drugie tyle to wynik nieodpłatnego zaangażowania wielu osób, którym bliska była ta idea. W pierwszym rzędzie byli to: artysta plastyk Jarosław Babikowski, który wykonał projekt i nadzorował wykonanie, były burmistrz Piastowa i członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Zdzisław Brzeziński, inż. Marek Salwowski (który przeprowadził całą procedurę formalną), Bernard Adamowicz, Stanisław Walczak (dzięki jego pomocy udało się przewieźć głaz, wykopany na terenie Piastowa w trakcie jednej z inwestycji budowlanych), Jerzy Derlatka, Wiesław Bugajczyk, Marek Haberek, Paweł Mamak (zbudował pomnik po kosztach materiałów), firma Stomilex (po preferencyjnej cenie wykonała elementy stalowe), OSP Piastów i wiele anonimowych osób.

Obecni byli proboszczowie piastowskich parafii, Siostry Służebniczki Dębickie z s. Dobrawą na czele, Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi, Konrad Rytel – zastępca Burmistrza Piastowa, prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, radni z przewodniczącą Rady Miasta Agatą Korczak oraz wiceprzewodniczącymi Kazimierzem Dymkiem i Tomaszem Sarnackim, nadkomisarz Dariusz Kruziewicz – komendant Komisariatu Policji w Piastowie, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie piastowskich szkół, poczty sztandarowe szkół i ZHP, wiele innych osób zasłużonych dla powstania pomnika oraz liczna grupa mieszkańców.

Wspomnienia

Na początku uroczystości zebrani wysłuchali fragmentów ostatniej homilii ks. Popiełuszki. Padły wtedy znamienne słowa „Trzeba umieć słuchać. Trzeba życie przeżyć godnie”. W dniu 19 października 1984 roku w Bydgoszczy niewiele godzin przed męczeńską śmiercią z rąk funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL, w czasie modlitwy różańcowej, ks. Jerzy wygłosił rozważania do 5 tajemnic bolesnych. W Piastowie odczytali je: Tomasz Osiński, Agata Korczak, Hanna Babikowska, Piotr Wojtczak i Jarosław Babikowski.

Andrzej Smirnow – poseł na Sejm RP, członek Komisji Krajowej i władz Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, również uczestniczący w uroczystościach powiedział: – Miałem to szczęście, że osobiście znałem księdza Jerzego, kapelana „Solidarności”. Skupiał wokół siebie tysiące ludzi z całej Polski. Uczył nas, że prawda może nas uczynić wolnymi nawet w tamtych warunkach. To wszystko było dla ówczesnych władz do przyjęcia. Jego nauki przetrwały. Dzięki takim uroczystościom jak dzisiejsza i dzięki pomnikom przetrwają dla dobra następnych pokoleń.

Zabrał też głos Zastępca Burmistrza Konrad Rytel, który wspominał, że poznał księdza dawno, gdy ten w latach 1973–1974 był wikariuszem w parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. W latach 1993–1994 komitet budowy pomnika w Ząbkach ufundował ze środków własnych pierwszy w Polsce pomnik księdza Jerzego. Na uroczystości odsłonięcia była wówczas cała rodzina księdza.

Pamięć i kwiaty

Poświęcenia pomnika dokonał ks. dr Maciej Chwarścianek – proboszcz parafii św. Michała Archanioła. Przedstawiciele organizacji i wielu mieszkańców złożyło kwiaty i zapaliło znicze.

Mimo niepokojących zapowiedzi, pogoda dopisała – było chłodno, ale nie padało.

Część artystyczną – poezje o księdzu Jerzym – przygotowały oddziały gimnazjalne SP nr 2 pod kierunkiem Krystyny Kapes i Urszuli Zaorskiej.


Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
MS 17/2017, 26 października 2017

Księdza Jerzego Popiełuszkę w 1982 roku poznała cała Polska.
17 stycznia 1982 r. w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu poprowadził mszę za internowanych.

Ponieważ przez wprowadzenie stanu wojennego odebrano nam wolność słowa, dlatego pomyślmy o tych siostrach i braciach, którym odebrano wolność”.

Od 28 lutego 1982 r. przez prawie 3 lata organizował msze za Ojczyznę, na które przybywały tysiące ludzi z Warszawy i z całej Polski. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w chwili śmierci – 19 października 1984 r. – miał 37 lat.
Został beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku w Warszawie.