DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Piastów. Nowa sieć szkół i obwodów oraz szansa na nowy budynek dla przedszkola

Nowe uchwały po reformie oświaty


Podczas XXX sesji Rady Miejskiej podjęto kilka uchwał związanych z oświatą. Ustalono m.in. sieć i granice obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w celu dostosowania ich do nowego ustroju szkolnego – ustalenia będą obowiązywaćod 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Zatwierdzony został też projekt sieci publicznych 8-letnich szkół podstawowych wraz z granicami obwodów od 1 września 2019 r. Przy okazji z ust radnych padły też pytania o bezpieczeństwo nauczycielskich etatów oraz o cenę, jaką zapłaci miasto za dostosowanie placówek do zmian.

Wracamy do tego, co było przed reformą wprowadzającą gimnazja, czyli do 5 szkół podstawowych – w wielkim skrócie rozpoczęła relację obecna na sesji Danuta Oleś, dyrektor Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa. Gimnazjum Nr 1 (obecnie z siedzibą przy ul. Pułaskiego) zostanie przekształcone w 8-letnią Szkołę Podstawową Nr 5, która rozpocznie działalność od 1 września 2017 roku prowadząc nabór według obwodu określonego w uchwale. Gimnazjum Nr 2 (al. Tysiąclecia) zakończy działalność 31 sierpnia 2017 i zostanie włączone do oddtworzonej w ubiegłym roku Szkoły Podstawowej Nr 3. Uchwała wprowadza też zmiany w sieci punktów i oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych – m.in. przybędzie oddziałów przedszkolnych w nowej Szkole Podstawowej Nr 5. Zakresy obwodów uległy zmianie. Przede wszystkim, granica nie pokrywa się z linią torów kolejowych. – Decyzja ostateczna na temat przenoszenia wybranych oddziałów zostanie podjęta przy zakończeniu rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych, po akceptacji Rady Miasta, najpewniej w kwietniu – poinformowała Danuta Oleś.


Co z nauczycielami i kosztami reformy?

Radna Katarzyna Wójcikowska zwróciła się do dyrekcji Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa z pytaniem, czy piastowscy nauczyciele są bezpieczni w związku z reformą. – Generalnie nie przewidujemy zwolnień, zdecydowanie zmieni się sposób realizacji pensum – odpowiedziała dyrektor. Nie wykluczyła nadrabiania godzin w więcej niż jednej placówce.

Na sesji kwietniowej więcej będę mogła państwu powiedzieć – dodała. Przed głosowaniem nad kolejną uchwałą związaną z oświatą w Piastowie (w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piastów) radny Rafał Nowakowski zapytał o cenę, jaką zapłaci miasto w związku z reformą edukacji i dostosowaniem placówek do nowego systemu. Danuta Oleś poinformowała, że na koniec kwietnia dyrektorzy powinni przedstawić wstępne koszty związane z adaptacją.


Szansa na przedszkole

Radny Maciej Chudkiewicz poruszył ciekawą kwestię, do której odniósł się burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski. Według relacji burmistrza, pojawiła się szansa zmiany siedziby filii Przedszkola Miejskiego Nr 3, które obecnie mieści się przy ul. Grunwaldzkiej. Pod koniec sierpnia wygasa umowa z właścicielem budynku, w którym mieści się przedszkole. Do urzędu miasta zwrócił się nowy właściciel budynku znajdującego się się przy ul. Popiełuszki 12. Nabył posiadłość od PKP i zaproponował możliwość ulokowania tam przedszkola. Zaoferował, że wynajmie miastu pomieszczenia na korzystnych warunkach. Burmistrz Grzegorz Szuplewski jest pełen entuzjazmu. Rozmowy są zaawansowane, a oferowany budynek jest znacznie większy. Są też plany na jego wyremontowanie i dobudowanie kondygnacji. – Pewność mamy na 99%. Wykorzystamy ten budynek na przedszkole i inne funkcje miejskie – powiedział burmistrz. – Zgodnie z danymi z ewidencji, nie powinno być w tym roku większego problemu z przyjęciem wszystkich dzieci do przedszkoli – dodała Danuta Oleś.


Agnieszka Gorzkowska

MS 4/2017, 9 marca 2017Na zdjęciach: Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej (28 lutego 2017 r.) jak zwykle odbyły się w budynku MOSiR. Na sesji podejmowano m.in. uchwały związane z reformą oświaty.

Fot. Jacek Sulewski