DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nowe piastowskie inwestycje miejskie

Rozpoczęcie wiosny przynosi nam początek wielu nowych zadań inwestycyjnych w Piastowie.

Ruszyły prace nad kompleksową termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Piastowie.

W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020” przystąpiliśmy do termomodernizacji ośmiu obiektów użyteczności publicznej. Są to:

 • budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy al. Krakowskiej 20 (wprowadzenie na budowę odbyło się 7 marca 2018 r., umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 r., wykonawcą jest firma Cameleon Termomodernizacje);
 • budynek Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. K. Pułaskiego 6/8 (wprowadzenie na budowę odbyło się dnia 7 marca 2018 r., umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 r., wykonawcą jest firma POL – BUD);
 • budynek Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2 (wprowadzenie na budowę odbyło się dnia 8 marca 2018 r., umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 r., wykonawcą jest firma TMB MAAT);
 • budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy al. Tysiąclecia 5 (wprowadzenie na budowę odbyło się 8 marca, umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 r., wykonawcą jest firma RENAL BUD);
 • budynek Miejskiego Ośrodka Kultury (wprowadzenie na budowę odbyło się 7 marca, umowny termin zakończenia prac 30 września 2018 r., wykonawcą jest firma POL-BUD;
 • budynek Przedszkola nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5 (wprowadzenie na budowę odbyło się 5 marca, umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 r., wykonawcą jest firma ARPRO;
 • budynek wielorodzinny przy ul. J. Tuwima 4 (wprowadzenie na budowę odbyło się 16 marca, umowny termin zakończenia prac 30 września 2018 r., wykonawcą jest firma Usługi Budowlane Kazimierz Jankowski.
 • budynek Szkoły Podstawowej nr 1przy ul. J. Brandta (wykonawca termomodernizacji zostanie wyłoniony wkrótce).

Na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Piastów pozyskał prawie 8 mln zł dofinasowania ze środków unijnych.

Niebawem ruszą prace związane z:

 • budową kanałów sanitarnych – w ramach zaplanowanych na ten rok inwestycji wodno-kanalizacyjnych przy­stąpiliśmy do realizacji pierwszych dwóch zadań inwestycyjnych: budowy kanału sanitarnego w ul. W. Kossaka (na odcinku od ul. J. Malczewskiego do ul. T. Axentowicza) oraz budowy kanału sanitarnego w ul. Kujawskiej (od ul. J.Hallera do Al. Wojska Polskiego). Wykonawcą inwestycji jest firma ELKAN. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30 maja br.
 • budową ścieżek rowerowych – rozpoczęliśmy realizację tego zadania w ra-­mach projektu: „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego z Euro­pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020”.

W ramach zadania powstanie sieć ścieżek rowerowych o łącznej długości blisko 3 km złożona z czterech odcinków zlokalizowanych w Al. Wojska Polskiego (850 m), wzdłuż wiaduktu im. gen. L. Okulickiego (175 m), w ul. Warszawskiej (1050 m) i w Al. Tysiąclecia (900 m). Wykonawcą inwestycji jest firma BUD-BRUK, która została wprowadzona na budowę 19 marca. Termin zakończenia realizacji całego zadania wyznaczony jest na 30 września.

Na budowę ww. ścieżek rowerowych Miasto Piastów otrzyma niemal 3 mln zł dofinansowania unijnego.

Warto dodać, że w najbliższym czasie spodziewamy się rozstrzygnięcia przetargów na realizację sześciu kolejnych zadań inwestycyjnych:

 • przebudowy ulicy Brzozowej z odwodnieniem,
 • przebudowy ulicy Wiosennej z odwodnieniem,
 • przebudowy ulicy Złotej Jesieni z odwodnieniem;
 • budowy wodociągu w ulicach: Kujawskiej, M. Kopernika, P. Wysockiego i Św. Jadwigi Królowej;
 • budowy wodociągu w ulicach: Pomorskiej, St. Kostki, Al. Wojska Polskiego od ul. St. Kostki do ul. Toruńskiej oraz
 • budowy wodociągu w ul. B. Leśmiana oraz na przebudowę ul. Ks. J. Skorupki wraz z budową odwodnienia na odcinku od ul. Paderewskiego do posesji Nr 16.

Ale to nie koniec prac zaplanowanych na ten rok do wykonania. Władze Piastowa i urzędnicy nie przerywają starań, by kolejne, ważne działania mogły być realizowane.

O wszystkich działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Olga Sochacka - Wydział Inwestycji UM w Piastowie

Fot. Anna Lorens

MS 6/2018, 29 marca 2018

Na zdjęciach: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 5, Budynek Urzędu Miejskiego