DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Niższe stawki za wodę w 2018 r.


W 2018 r. będą obowiązywały niższe jednostkowe stawki za dostawę wody w stosunku do roku bieżącego. Obniżenie stawek wynika z usprawnienia procesu produkcji i dystrybucji wody na terenie gminy m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie szczegółowej analizy prognozowanych przychodów oraz niezbędnych wydatków „Energetyki Ożarów Mazowiecki” dotyczących prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Energetyka Ożarów Mazowiecki” ogłasza :

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

TABELA. Nowe stawki opłat w 2018 r.

MS 20/2017, 14 grudnia 2017