DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Powiat pruszkowski. Do 9 kwietnia komisje konkursowe dokonają oceny zgłoszonych projektów

Niemal ćwierć miliona złotych dla organizacji pozarządowych

Dokładnie 222 tys. zł przeznaczył Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w I turze konkursu na realizację najciekawszych pomysłów dla mieszkańców powiatu realizowanych przez organizacje pozarządowe. Ogłoszono otwarty konkurs ofert, a dokumenty można było składać do 5 marca.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań w sześciu kategoriach z zakresu:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 • pomocy społecznej,

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 • ochrony i promocji zdrowia,

 • oświaty i wychowania,

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wszystkie zgłoszone pomysły muszą być realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, a szczególnie premiowane będą te skierowane do dużej liczby odbiorców – powyżej 100 osób z co najmniej dwóch gmin powiatu. Ich realizacja musi nastąpić do 31 października, z wyjątkiem zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, którego termin wykonania ustalony został do 25 listopada br.

– Zarząd Powiatu Pruszkowskiego po raz kolejny pokazał, że aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, przykłada dużą wagę do ich działalności, a także wierzy w potencjał trzeciego sektora w Powiecie. Z roku na rok obserwujemy coraz wyższy poziom składanych ofert. Jestem przekonany, że tym razem będzie podobnie. Szczególnie liczę na ciekawe oferty w zakresie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – podkreśla Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski.

Oceny zgłoszonych projektów dokonają do 9 kwietnia 2018 r. komisje konkursowe składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i Zarządu Powiatu. Wszystkie szczegóły konkursu można znaleźć w ogłoszeniu powiatpruszkowski.link/konkursNGO

Warto podkreślić, że środki dla organizacji pozarządowych, które przeznacza Powiat Pruszkowski, z roku na rok wzrastają:

 • w 2015 r. wynosiły 106 000 zł,

 • w 2016 r. – 195 000 zł,

 • w 2017 r. – 227 000 zł,

 • w 2018 roku – uwzględniając jeszcze przyszłą turę konkursu – jest to łączna kwota 320 000 zł.

MS  Nr 5, 15 marca 2018