DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
Kolejne wydanie Nr 12(41)
28 czerwca 2018 

Moje pieniądze – moje decyzje


Szanowni Czytelnicy,

Prowadzone badania i... samo życie wskazują na ogromne braki w naszej wiedzy ekonomicznej. Większość z nas ma trudności w podejmowaniu codziennych, jak też długoterminowych decyzji finansowych, co w konsekwencji ma negatywny wpływ na nas, nasze rodziny, a co za tym idzie – na całe społeczeństwo.

To właśnie brak wiedzy ekonomicznej/finansowej, obok innych, naturalnych ludzkich słabości, miał swój – niestety negatywny – udział we wszystkich aferach, które pozbawiły oszczędności tysiące ludzi (od Grobelnego po Amber Gold).

Dla dużej grupy społeczeństwa głównym źródłem wiedzy ekonomicznej, obok telewizji i internetu, jest prasa. Stąd zapewne kwestie te często są przedmiotem pytań kierowanych do naszej redakcji. Czytelnicy przeważnie deklarują zainteresowanie informacjami mającymi bezpośredni wpływ na ich życie, natomiast chęć zdobycia wiedzy na temat makroekonomii jest niewielka. Najczęściej pojawiają się zagadnienia dotyczące finansów osobistych: gospodarowania budżetem domowym, korzystania z kredytów i pożyczek, inwestowania pieniędzy, ubezpieczeń i emerytury, korzystania z lokat i rachunków oszczędnościowych oraz funkcjonowania tzw. parabanków. I w ten sposób cofamy się do pierwotnego rozumienia pojęcia „ekonomia”, czyli tego, co już Arystoteles w IV wieku p.n.e. zdefiniował jako „naukę o prawach gospodarstwa domowego”.

Aby chociaż w części zaspokoić Państwa zainteresowanie tą tematyką, już w bieżącym numerze publikujemy pierwszy z planowanego cyklu „MOJE PIENIĄDZE – MOJE DECYZJE” artykuł pt. „Zarządzanie budżetem domowym”, poświęcony edukacji ekonomicznej.

Mamy nadzieję, że korzystając z naszych rad, Czytelnicy odniosą odczuwalne korzyści finansowe, czego wszystkim serdecznie życzymy, a pretekstem do nowego, świadomego spojrzenia na ten temat może być październik – miesiąc oszczędności.

Redakcja

MS 16/2017, 12 października 2017