DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Mobilne badanie stanu powietrza


W ciągu 3 dób, w 3 wybranych lokalizacjach Piastowa mobilny system pomiaru wykonał precyzyjny, wskaźnikowy monitoring stanu powietrza i zanieczyszczeń spowodowanych pyłami PM 2.5 oraz PM 10. Pyłów, które przyczyniają się do powstawania niebezpiecznego dla naszego zdrowia SMOGU.

Specjalistyczny samochód wyposażony w przyrządy pomiarowe przez 3 dni – nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę – zbierał dane o jakości powietrza:

  • 15 marca na parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 3, ul. Godebskiego 21,

  • 16 marca  przy Szkole Podstawo­wej Nr 2, Al. Krakowska 20,

  • 17 marca przy Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Żbikowska 25.

Wyniki stężeń uzyskane z pomiarów dostarczą nam informacji i zobrazują dokładnie, jaki jest stan powietrza na terenie Piastowa oraz w wymienionych wyżej lokalizacjach.

Celem naszej akcji jest, by badanie to pełniło nie tylko rolę informacyjną, ale również rolę prewencyjną. Jak pokazują prze­prowadzone badania, świadomość istnienia rozwiązania pomiaru powietrza przez nowoczesne technologie na danym terenie powoduje zmniejszenie spalania niedozwolonych odpadów w przydomowych piecach nawet o 40%.

O rezultacie i raporcie z badań będziemy informować.

Anna Lorens UM Piastów

Fot. Jacek Sulewski

MS 5/2017, 23 marca 2017 r.