DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Ursus: Sprawdzanie pomysłów w ramach 5. edycji Budżetu partycypacyjnego

Mniej projektów w procesie weryfikacji

Za nami czwarte i ostatnie Spotkanie dyskusyjne w Dzielnicy Ursus na temat wniosków złożonych do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019. Do 21 marca wszyscy autorzy, których pomysły nie zostały odrzucone, muszą wprowadzić zmiany i uzupełnienia do projektów w systemie ESOG na podstawie wyników weryfikacji, w dialogu i uzgodnieniu z urzędnikami weryfikującymi.

Ostatnie spotkanie dyskusyjne (poprzednie zorganizowano w Domu Kultury „Kolorowa”) miało miejsce 6 marca w Ośrodku Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14. Autorzy zaprezentowali 15 projektów z obszaru Ursusa Północnego, weryfikowanych przez Zarząd Dróg Miejskich oraz Wydziały: Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Zespół Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Ursus. W każdym ze spotkań dyskutowano nad podobną liczbą pomysłów – od 15 do 18. Niestety, poza autorami, których obecność na spotkaniach była obowiązkowa, pojawiało się niewielu zainteresowanych mieszkańców. A szkoda, bo również oni mieli okazję pomóc w poprawianiu zgłoszonych pomysłów. Prócz pracowników Urzędu Dzielnicy Ursus w spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, weryfikujący projekty w zakresie swoich kompetencji.

Aż 26 projektów sprawdza Wydział Kultury

Na cztery Spotkania Dyskusyjne w Dzielnicy Ursus w ramach V edycji BP 2019 urzędnicy weryfikujący przygotowali Karty weryfikacji B-1 dla wszystkich 67 prawidłowo zgłoszonych projektów – mówi Jerzy Lipka-Wołowski, Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus. Podczas spotkań autorzy, poza krótką prezentacją pomysłów, kwitowali odbiór Kart weryfikacji B-1.

Koordynator ds. budżetu wyszczególnia dla nas, które wydziały zajmują się sprawdzaniem konkretnych projektów. Najwięcej, bo aż 26 z nich, podlega weryfikacji przez Wydział Kultury. Po 11 projektów weryfikują Wydziały: Ochrony Środowiska oraz Infrastruktury. Sześć projektów sprawdza Wydział Oświaty i Wychowania. Pięć projektów podlega pod Zespół Sportu i Rekreacji. Jeden projekt został skierowany do weryfikacji przez Ośrodek Opieki Społecznej (chodzi o organizację cyklu cotygodniowych bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla dzieci i dorosłych w OPS przy ul. Prawniczej 54).

Zarząd Dróg Miejskich jest weryfikatorem sześciu projektów, w tym projektu remontu 450 mb chodnika na ul. Władysława Jagiełły (strona południowa, numery nieparzyste na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Siłaczki), projektu „Bezpieczne dojście na basen i Orlik przy OSiR Ursus na ul. Sosnkowskiego” oraz projektu instalacji tablic i punktów informacji miejskiej wraz z mapami na osiedlu Niedźwiadek – poinformował Jerzy Lipka-Wołowski.

Wycofane projekty

Przekazany do weryfikacji przez Zarząd Transportu Miejskiego projekt „Wygodniej na przystankach autobusowych”, zakładający konserwację lub naprawę ławek na przystankach w ośmiu lokalizacjach Ursusa Północnego, został wycofany. Dlaczego? – Okazało się, że te przystanki zostaną zmodernizowane jeszcze w tym roku – wyjaśnił Jerzy Lipka-Wołowski.

Ze względów formalno-prawnych wycofany został projekt „Pierwsza stacja rowerów Veturilo na Gołąbkach”. Z tych samych względów nie ma szans na pozytywną weryfikację projekt innej autorki „Stacja Veturilo – Warszawski Rower Publiczny przy stacji PKP Gołąbki”.

Projekty mogą zostać skreślone z procedowania w dalszych etapach także z powodu nieobecności autora podczas Spotkań dyskusyjnych. I tak, niestety, zadziało się również w Ursusie. Autorzy trzech projektów nie przybyli na spotkania, co oznacza wycofanie projektów: „Pij Warszawo – w Ursusie Północnym”, „Mural w Ursusie” oraz „Wykłady dla mieszkańców Dzielnicy Ursus i m.st. Warszawy”.

W rezultacie w procesie weryfikacji pozostaje 61 projektów – do ośmiu z nich zostały zgłoszone zasadnicze zastrzeżenia – podsumował Koordynator.

Pomysły mogą zostać ze sobą połączone

Jak poinformował nas Koordynator Dzielnicowy, z czterech projektów zgłoszonych w obszarze Ursus Północny powinny powstać dwa. Zaistniała konieczność ich ponownego zdefiniowania. W pierwszym przypadku zderzyły się ze sobą dwie różne koncepcje ponownego zagospodarowania pasażu przy ul. Zagłoby (projekty nr 1278 i 1835). Pojawiły się również dwa konkurencyjne pomysły na zbudowanie nowego placu zabaw przy ul. Rakuszanki (projekty nr 1046 i 1299).

Przypominamy, że wszystkie zgłoszone pomysły zamieszczone są na stronie
app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Każdy z nich można skomentować na forum internetowym, a także przekazać uwagi bezpośrednio jego autorowi.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Gorzkowska

MS Nr 5, 15 marca 2018