DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

PIASTÓW. Certyfikat jakości „Szkoła Ucząca Się” potwierdził wysokie aspiracje Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica

Mistrzowie edukacji

24 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie odbył się Panel Koleżeński, który miał na celu podsumowanie działań szkoły w programie RUN – Rozwijanie Uczenia się i Nauczania, prezentację efektów stosowania strategii oceniania kształtującego oraz propagowanie ich wśród uczestniczących w wydarzeniu szkół.

Szkoła Podstawowa nr 1 w latach 2015 – 2017 uczestniczyła w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły w ramach programu Szkoła Ucząca Się realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Panel poprowadziła moderatorka z ramienia CEO – Aleksandra Cupok.

Naszymi gośćmi byli przedstawiciele szkół wdrażających ocenianie kształtujące oraz przedstawiciele Klubu Szkół Uczących Się z Adamowa, Lublina, Łęgu – Probostwa, Strachówki i 2 szkół z Warszawy (143 i 185). Szkoły Uczące Się wyróżnia budowanie partnerstwa w kilku aspektach:

  • pomiędzy nauczycielem i uczniem w budowaniu odpowiedzialności i samodzielności uczniów w uczeniu się,

  • pomiędzy nauczycielami w zakresie planowania i doskonalenia nauczania,

  • pomiędzy dyrektorem i nauczycielami w koncentracji na procesie nauczania i uczenia się uczniów,

  • pomiędzy szkołami w celu dzielenia się dobrymi praktykami i wspólnymi poszukiwaniami rozwiązywania napotkanych trudności.

W ramach prezentacji działań naszej placówki w pierwszej części spotkania odbyły się lekcje w klasach: 1a, 3a, 3c, 6a, 6c i 7a, podczas których goście z zaproszonych szkół byli uczestnikami spaceru obserwacyjnego. Po nich paneliści spotkali się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia oraz z dyrektorem szkoły, podzielili się spostrzeżeniami i zaobserwowanymi wzorcami pracy, a następnie spotkali się z przedstawicielami uczniów, uczestniczącymi w obserwowanych lekcjach.

W drugiej części Panelu do uczestniczących w wydarzeniu dołączyli przedstawiciele władz miasta – p. Grzegorz Szuplewski – burmistrz miasta Piastowa,  p. Agata Korczak – przewodnicząca Rady Miasta, a także Rodzice. W trakcie tego spotkania wyświetlona została krótka prezentacja pokazująca etapy pracy ze strategiami oceniania kształtującego oraz film nagrany w ramach udziału w projekcie Szkoła Demokracji.

Ważnym elementem Panelu było World Cafe, podczas którego wszyscy –  zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i dzieci wymieniali pomysły i proponowali działania skupione wokół czterech zagadnień wybranych przez szkołę: „Co pomaga uczniom się uczyć?”, „Dobra lekcja, czyli jaka?”, „Co oznacza dialog w szkole? Kto z kim, kiedy i o czym? ”, „Współpraca – potrzeba, czy przeszkoda? ”.

Panel zakończył się wręczeniem na ręce Pani Dyrektor certyfikatu jakości, czyli Tytułu Szkoły Uczącej Się. Pani Dyrektor zaprosiła na środek wszystkich swoich nauczycieli, ponieważ ten tytuł to uhonorowanie wieloletniego zaangażowania i rozwoju szkoły w procesie uczenia się i nauczania, tym samym potwierdzone zostały pozytywne wzorce pracy z uczniami oraz wysoka jakość działań szkoły w obszarze edukacji.

Przyjemnym akcentem na zakończenie uroczystości był występ uczniów klasy 3d, którzy zaśpiewali piosenkę „Witaminki” i każdemu uczestnikowi Panelu wręczyli słodkie jabłko.

W tym miejscu nie można nie wspomnieć o tradycji naszej szkoły, którą jest współpraca i wzajemna pomoc w każdej sytuacji, więc efekt widoczny w piątek, 24 listopada, na Panelu Koleżeńskim był podsumowaniem pracy wielu osób.

Nad całością czuwałA Pani Dyrektor Urszula Skrzypczak oraz liderki praktyki – Agnieszka Gołda i Agnieszka Kowalewska wraz z nauczycielami projektu RUN: Iwoną Skibą, Katarzyną Kruk, Radosławem Korbanem, Bożeną Maroń, Iwoną Zasadą – Trzęsiara, Iwoną Krysińską, Anetą Wąsowską, Anną Brzezińską, Martą Motylewską, Moniką Run. W projekcie pracowały również nieobecne w tym roku szkolnym Agata Sałacińska i Małgorzata Karpińska. Nad sprawną organizacją przebiegu Panelu czuwali także uczniowie z klasy 6b.

Po raz kolejny udało nam się pokazać, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie łączy tradycję z nowoczesnością.

Iwona Skiba

Agnieszka Gołda

Zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 01/2018, 11 stycznia 2018


Obserwacja Panelu Koleżeńskiego, a w szczególności warsztatów z uczniami, robiła bardzo duże wrażenie. Szczególnie widoczne było autentyczne zaangażowanie uczniów (i nauczycieli) oraz duża umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Zwracała uwagę łatwość myślenia analitycznego i duży zasób informacji.

Cel został osiągnięty

Z Urszulą Skrzypczak dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica rozmawia Jacek Sulewski

Jaki jest cel zaprezentowanego systemu pracy z uczniami?
– Praca ze strategiami oceniania kształtującego jest to jedna z form rozumienia, oceniania i nauczania dzieci. Dawanie im informacji zwrotnych, wskazywanie tego, co dobrze opanowały oraz czego i w jaki sposób mają się nauczyć. Wskazywanie, w jaki sposób powinny dalej się rozwijać, aby osiągnąć jeszcze większe sukcesy. Ocenianie kształtujące stosujemy w naszej szkole od wielu lat. To jest element podsumowania pracy w grupach nauczycieli. Uczymy dzieci pracy w zespołach, pracy w grupach. Biorą w tym udział wszystkie oddziały od klasy pierwszej.

Czy szkoła jest w jakiś sposób kontrolowana? Czy sami sobie jesteście sterem, żeglarzem i okrętem?
– Goście z sześciu wiodących szkół z całej Polski, którzy dzisiaj do nas przyjechali zobaczyli czy pracujemy właściwie, co robimy dobrze, czy mamy nad tym dalej pracować. W sześciu klasach równolegle odbywały się lekcje i nauczyciele mogli to oglądać. Rozmawiali z naszymi nauczycielami, uczniami i rodzicami. Już wiem, że ocenili nas bardzo dobrze i wiele naszych pomysłów wykorzystają u siebie.
Jesteśmy szkołą ćwiczeń dla Uniwersytetu Warszawskiego i dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Stale mamy w szkole studentów. To też dodatkowo motywuje.

Czy rodzice uczniów są dla Państwa partnerami w pracy z dziećmi?
– W naszej szkole odbywają się lekcje otwarte, na które mogą przychodzić rodzice. Dla nas jest bardzo pożądane, żeby rodzice chcieli z nami merytorycznie współpracować, podpowiadali nam, co dla ich dzieci jest ważne.

MS 1/2018, 11 stycznia 2018