DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
DRODZY CZYTELNICY, MALI I DUZI :) PISZCIE DO NAS! - redakcja@mocnestrony.com.pl – O INTERESUJĄCYCH WYDARZENIACH, CIEKAWYCH ZJAWISKACH, SYTUACJACH, PRZYGODACH. W KOLEJNYM NUMERZE OPUBLIKUJEMY NAJCIEKAWSZE RELACJE!

Ożarów Mazowiecki. Potrzebne głosy mieszkańców!


Mieszkańcy tworzą nową politykę kulturalną


2 marca, w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim ok. 20 osób wzięło udział w ostatnim spotkaniu, którego celem jest podsumowanie zeszłorocznych spotkań oraz zebranie materiałów do opracowania strategii rozwoju kultury w mieście. Ożarów Mazowiecki został wybrany z obszaru Mazowsza wraz z czterema samorządami – uczestniczy w pilotażowym projekcie „Wsparcie dla rozwoju lokalnych polityk kultury w województwie mazowieckim” realizowanym w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim. Spotkanie i warsztaty poprowadził Karol Wittels z Fundacji Obserwatorium. Można jeszcze dosyłać swoje pomysły na kulturę w Ożarowie. Głosy mieszkańców są bardzo potrzebne.


W ramach projektu finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego samorządy (Ożarów Mazowiecki, Tłuszcz, Radom i dzielnica Wawer) otrzymały do końca 2016 roku wsparcie eksperckie z Mazowieckiego Instytutu Kultury i Fundacji Obserwatorium w zakresie przygotowywania dokumentów o charakterze strategicznym, które staną się podstawą tworzenia polityki kulturalnej w danych miastach. Z naszych informacji wynika, że do programu nie napłynęło dużo zgłoszeń nawet mimo telefonicznej zachęty. Warunkiem zgłoszenia było utworzenie partnerstwa w minimalnym składzie: samorząd, instytucja kultury, organizacja pozarządowa. Przystępujący musieli też zadeklarować wcześniej rozpoczęty proces tworzenia polityki kulturalnej na poziomie lokalnym, wdrożenie dokumentów powstałych w ramach projektu, zaplecze i zasoby pozwalające na realizację projektu oraz udział społeczności lokalnej (w tym zarówno mieszkańców jak i różnorodnych podmiotów i instytucji) w procesie powstawania polityk kulturalnych.


Frekwencja typowa dla spotkań dotyczących kultury

W Ożarowie Mazowieckim w ramach projektu odbyły się 4 spotkania – 1. i 3. cieszyły się największym zainteresowaniem. Na spotkaniu podsumowującym w marcu pojawili się m.in. Krzysztof Jabłoński (kierownik Filii Domu Kultury „Uśmiech”, koordynator ds. projektu), Alina Holk (dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”) wraz z pracownikami, Tomasz Tymoftyjewicz (zastępca burmistrza ds. społecznych), Elżbieta Paderewska (dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim) razem z pracownikami, instruktor biblioteki powiatowej, Barbara Łuczak oraz Adrian Antosiewicz (Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”), dwóch radnych, członkinie ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Sceny Ołtarzew i Fundacji Nasz Macierzysz, kilku mieszkańców Bronisz, Józefowa i Płochocina. – Frekwencja w liczbie 20–40 osób to norma przy tego rodzaju spotkaniach – zwrócił uwagę Karol Wittels. Dodał, że cieszy go fakt, że pojawili się również mieszkańcy niezwiązani zawodowo z kulturą, ale zainteresowani jej losami.


Problemy i szanse w skrócie

Do państwa już należy stworzenie dokumentu miejskiego, który zostanie wdrożony. Oczywiście, wciąż będę służył pomocą – zapowiedział Karol Wittels. Przedstawił wyniki wypracowane na wcześniejszych jesiennych spotkaniach na temat problemów i potrzeb kulturalnych gminy oraz zaprezentował diagnozę kultury Ożarowa Mazowieckiego i szanse oraz kierunki działań na przyszłość. Grupy społeczne takie jak gimnazjaliści, licealiści, studenci nie uczestniczą w kulturze ze względu na brak czasu i oferty dostosowanej do potrzeb. Osoby starsze i mieszkańcy sołectw podkreślali m.in. utrudnione uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych ze względu na rozległość gminy oraz brak wiedzy na temat tego, co jest planowane. Wiele osób wybiera ofertę kulturalną oferowaną przez sąsiednią Warszawę (Ożarów ma jeden z najwyższych wskaźników w województwie mazowieckim ze względu na liczbę mieszkańców dojeżdżających do pracy i szkół do Warszawy oraz z uwagi na ilość spędzanego wolnego czasu w stolicy). Zauważono słabą integrację międzypokoleniową w Ożarowie Mazowieckim jak również brak miejsc, gdzie można byłoby się spotykać bez narzuconego programu. W analizie SWOT wśród słabych stron wymienione zostały ponadto: brak sali widowiskowej, nowoczesnego sprzętu, słaba współpraca i brak koordynacji podmiotów działających w obszarze kultury. Za mocne strony uznane zostały: działalność niepublicznych podmiotów kulturalnych, wstęp wolny na wydarzenia, bogata oferta dla dzieci, dobra lokalizacja Domu Kultury i profesjonalizm jego pracowników.


Kultura ożarowska we wskaźnikach

Ciekawie wyglądały wyniki, jakie osiąga w obszarze kultury gmina Ożarów Mazowiecki ze względu na kilka wybranych wskaźników (dane za portalem Moja Polis). Liczba bibliotek w gminie na 1000 mieszkańców znajduje się nieco poniżej średniej dla powiatu. Gorzej sytuacja wygląda biorąc pod uwagę domy kultury, świetlice i kluby na 1000 mieszkańców – wskaźnik dla Ożarowa wynosi 0,044, dla powiatu 0,080. Stan zespołów artystycznych na 1000 mieszkańców wynosi w Ożarowie jedynie 0,088, zaś dla powiatu 0,259. Lepiej prezentuje się np. frekwencja na imprezach w domach kultury, świetlicach i klubach na 1000 mieszkańców (wskaźnik dla powiatu wynosi 915,638 a dla gminy 1078,870). Niewielka jest ilość pozyskiwanych środków zewnętrznych, za to wydatki na kulturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca to ponad 90 zł.


Burzliwe dyskusje

Marcowe, ostatnie spotkanie było też okazją do pracy w grupach nad strategią kulturalną. Ponadto, wywiązało się także wiele burzliwych dyskusji. Pracownicy biblioteki zgłosili, że analiza SWOT może być niepełna z powodu nieuwzględnionych kwestii dotyczących książnicy. Pojawiły się głosy, że cała diagnoza może być niepełna także ze względu na małą liczbę odpowiedzi od mieszkańców. Karol Wittels zwrócił uwagę, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od urzędu miasta, do kiedy strategia miałaby obowiązywać. Karol Wittels zdradził, że Fundacja Obserwatorium opracowała już modele – procesy powstawania lokalnych polityk kulturalnych. W kolejnych latach będą służyły jako przykład dobrych praktyk dla innych samorządów i grup inicjatywnych. W niedługim czasie mają zostać upublicznione. Zdaniem prowadzącego spotkanie, przed wdrożeniem dokument dotyczący przyszłej polityki kulturalnej Ożarowa powinien zostać skonsultowany ostatecznie z mieszkańcami. Dodał też, że polityka kulturalna powinna być elastyczna z budżetem miejskim i uszczegóławiana co 2 lata. Nie powinna jednak obejmować okresu krótszego niż 8 lat.


Szansa dla mieszkańców na zabranie głosu

Jeszcze do 17 marca mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki mogą dostarczyć szablon wypełniony według własnych pomysłów. Należy wpisać tam uwagi do wcześniej ustalonych celów strategicznych przyszłej polityki kulturalnej, podać ewentualnie własne cele do poszczególnych obszarów. Warto też rozwinąć cele operacyjne wraz z zarysem działań. Wydrukowane i wypełnione egzemplarze należy dostarczyć do Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”, ul. Poznańska 292. W sprawie szablonu można kontaktować się z Domem Kultury „Uśmiech”. Następnie, informacja opracowana na podstawie spotkań z mieszkańcami trafi do lidera projektu, czyli Domu Kultury „Uśmiech”, potem do Urzędu Miasta.


Tekst i zdjęcia: Agnieszka Gorzkowska

MS 4/2017, 9 marca 2017