DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Medale dla rodzin bojowników o wolność


W kwietniu 2017 roku w Ośrodku Kultury „Arsus” odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne członków i sympatyków „Fundacji dla Ursusa”.

Na wstępie  prezes fundacji Zbigniew Janas złożył zebranym życzenia świąteczne oraz poinformował o przyjęciu w skład zarządu dr n. med. Grzegorza Luboińskiego, znanego chirurga onkologa, chemioterapeutę. Luboiński był od początku członkiem „Solidarności”, od wielu lat walczy z korupcją i pogonią za pieniędzmi w środowisku lekarskim.

Prezes powitał członków kapituły medalu „Dziękujemy za Wolność”, stworzonego dla uczczenia pamięci zmarłych działaczy Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Ursusie, a w przyszłości również działaczy z innych zakładów i z regionów z którymi Tajna Komisja współpracowała: Józefa Kaniewskiego, Bogdana Bujaka i Witolda Kaszubę. Oprócz wymienionych na spotkaniu obecni byli, m.in.: Mirosław Chojecki, działacz KOR i założyciel w 1977 r. pierwszego niezależnego wydawnictwa – Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Jerzy Domżalski – działacz Solidarności, historyk, dziennikarz, autor wielu książek o Ursusie oraz wielu innych zasłużonych działaczy. Zbigniew Janas podziękował sponsorom, m.in.: Totalizatorowi Sportowemu, rodzinie Zarajczyków, Polskiemu Centrum Optyki, władzom Warszawy, Michalinie Wiczkowskiej oraz partnerom – Domowi Spotkań z Historią i Dyrektorowi Orodka Kultury „Arsus” Bogusławowi Łopuszyńskiemu. Janas opowiedział o planach fundacji na najbliższy okres, a następnie przystąpiono do uroczystego wręczania medali rodzinom zmarłych koleżanek i kolegów. Medale „Dziękujemy za Wolność” były przeznaczone do zamontowania na grobach, a żonom, mężom, rodzeństwu, dzieciom i wnuczkom wręczono medale „Niedźwiadki”, mające przypominać o tych wspaniałych ludziach.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 8/2017, 11 maja 2017

Więcej informacji na temat „Fundacji dla Ursusa”  w wywiadzie ze Zbigniewem Janasem