DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Piastów. Nowe ścieżki rowerowe i parkingi powstaną jeszcze w tym roku

 

Liczą się chęci i umiejętności

13 lutego 2017 r. Miasto Piastów podpisało z Marszałkiem Województwa Mazowiec­kiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu  pn. „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Projekt będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. W programie tym uczestniczy wiele gmin położonych wokół Warszawy łącznie ze stolicą. Generalne założenie jest takie, żeby ze wszystkich miejscowości wokół prowadziły ścieżki rowerowe do stolicy.


Wygrany projekt na dofinansowanie ścieżek rowerowych

Podpisany właśnie projekt zakłada budowę sieci ścieżek rowerowych w Piastowie o łącznej długości ponad 5,5 tys. m. W ramach tego projektu zostaną wybudowane trzy główne drogi rowerowe: od granicy z Pruszkowem wzdłuż ul. Tuwima, w rejonie wiaduktu L. Okulickiego od ronda Kaczorowskiego do ul. Lwowskiej, przy stacji PKP i dalej kontynuacja ul. Dworcową w kierunku Ursusa; od Al. Jerozolimskich wzdłuż Al. Tysiąclecia, przy stadionie, przy Urzędzie Miasta i do stacji PKP; od granicy z Pruszkowem wzdłuż ul. Warszawskiej do ronda Kaczorowskiego, zjazd w ul. Hallera do parkingu Parkuj i Jedź i w kierunku Ursusa. Piastów na ten cel z funduszy unijnych otrzyma 2.875.425,52 zł dofinansowania.  Całkowita wartość inwestycji to 3.594.281,91 zł.Wkrótce następne drogi dla rowerów

W następnym etapie planowane jest wybudowanie ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Wojska Polskiego i ul. Szarych Szeregów wzdłuż torów kolejowych. Miasto planuje również doprowadzenie do modernizacji ul. Piłsudskiego, ale to musi być realizowane wspólnie z powiatem. Jest też w planie w porozumieniu z Ursusem i Michałowicami przebudowa całej ulicy Dworcowej, która również jest drogą powiatową. Łączna długość ścieżek rowerowych w Piastowie wyniesie ok. 11 kilometrów.Parkingi „Parkuj i Jedź”

Kolejnym projektem, które miasto będzie realizowało to „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź”. W tym zakresie podjęto współpracę z miastem Pruszków (lider porozumienia) i gminą Michałowice. Na to zadanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 Piastów, Pruszków i Michałowice otrzymają łącznie ponad 15 mln zł. W ramach tego projektu w Piastowie powstanie parking naziemny przy ul. J. Hallera z co najmniej 50 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i 20 miejscami dla rowerów, gdzie obecnie jest pusty, niezagospodarowany obszar. Koszt projektu to ok. 800 tys. zł, z czego tylko 100 tys. zł będzie pochodziło ze środków własnych.

Żeby mieć możliwość ubiegania się o dopłaty z programów unijnych stworzyliśmy program gospodarki niskoemisyjnej. Program przewidywał m.in. zmniejszenie intensywności ruchu kołowego z przerzuceniem się na rowery, a więc budowę ścieżek i miejsc przesiadkowych. W następnym etapie myślimy Wszystkie te inwestycje chcemy zrealizować w 2017 rokuo pozyskaniu przestrzeni na powiększenie parkingu przy ul. Poniatowskiego.  – powiedział wiceburmistrz Piastowa, Konrad Rytel. Zdradził też zamiar stworzenia pierwszego stanowiska z ładowarką dla rowerów elektrycznych.


Zapytałem wiceburmistrza Rytla, jak to możliwe, że mając stosunkowo niewielki budżet, porównywalny do poprzednich, miasto jest w stanie realizować tyle inwestycji o wartości wielu milionów złotych.

– Kwestia zaangażowania i chęci. To jest tak, jak w totolotku. Żeby coś wygrać, trzeba najpierw wypełnić kupon. Trzeba chcieć, trzeba się do tego przygotować i trzeba szukać. Wiele instytucji (NFOŚ, WFOŚ), większość ministerstw ogłasza programy w których można uczestniczyć i pozyskiwać dotacje. Trzeba więc mieć przygotowane projekty, umieć napisać wnioski, spełnić wymagane kryteria i w odpowiednim terminie złożyć dokumenty. Oczywiście nie zawsze się wygrywa, ale wtedy jest się na liście rezerwowej. My aktualnie jesteśmy na takiej liście z projektem termomodernizacji wszystkich budynków, będących w posiadaniu miasta – szkół, przedszkoli, budynku urzędu, na kwotę 10 mln zł. Wkład własny to ok. 1,5 miliona.

Jacek Sulewski

MS 3/2017, 23 lutego 2017