DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 r.

Piastów. Podpisanie umów o ścisłej współpracy LO im. A. Mickiewicza z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Liceum XXI wieku

8 grudnia był bardzo ważnym dniem dla społeczności Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie.  Najważniejszym wydarzeniem było podpisanie umowy o patronacie z warszawskimi uczelniami wyższymi. Jak przystało na szkołę imienia wielkiego wieszcza nie zabrakło też poezji, teatru i filmu.

Konkurs recytatorski

Dzień rozpoczął się od wręczenie nagród zwycięzcom XIII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów. Pierwsze miejsce zajęła Julita Prusak, uczennica Gimnazjum nr 1 w Piastowie, drugą nagrodę odebrała Karolina  Bąkiewicz z  Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie, a medal brązowy przypadł Kacprowi Guzewiczowi z Gimnazjum nr 2 w Piastowie. Wyróżnieni zostali: Wiktoria Włodarczyk z Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie oraz Małgorzata Dębek z Gimnazjum nr 1 w Piastowie. Zwycięzcy po odebraniu nagród z rąk dyrektor liceum Hanny Babikowskiej przedstawili zgromadzonej publiczności swoje interpretacje wierszy Mickiewicza.

Od Mickiewicza do Wajdy

W drugiej odsłonie artystycznej odbył się zorganizowany przez  nauczycieli języka polskiego, międzyklasowy  konkurs „Pan Tadeusz – od Mickiewicza do Wajdy”. Wzięły w nim udział trzyosobowe reprezentacje klas, które odpowiadały na pytania ze znajomości filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”. Z niektórymi pytaniami (Jaką sceną zaczyna się film? Jakie obrazy znajdowały się w domu sędziego Soplicy i o czym to świadczy?) uczniowie mieli trudności, ale generalnie wykazali się dużą wiedzą. Druga część konkursu, promująca pomysłowość, znajomość fabuły filmu i kunszt aktorski, polegała na odpowiednim dobraniu i prezentacji rekwizytów i poszczególnych postaci. Wygrały ex aequo klasy 3A i 2A, drugie miejsce zajęła 2B, a trzecie 3B. Całość profesjonalnie prowadzili Katarzyna Piętek i Kamil Bogacz.

W tym momencie prowadzenie przejęła dyrektor liceum Hanna Babikowska i rozpoczęły się uroczystości oficjalne.

Znakomici goście

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, były wieloletni burmistrz Piastowa Zdzisław Brzeziński, dyrektorzy piastowskich szkół, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Wanda Przybylak, Dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Piastowie Urszula Nelken, dr Artur Baranowski z Zakładu Fizjologii i Ekologii Zwierząt Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW, który wielokrotnie prowadził w liceum zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe CLIL z biologii w języku angielskim oraz przedstawiciele piastowskich firm partnerskich szkoły: SPZOZ „Piastun” – Dyrektor Mateusz Kuczapski, ZAP Sznajder Batterien, Cukierni Olczak i syn – Adam Olczak, firmy Ewros.

Dyrektor Babikowska skierowała  podziękowania do wszystkich osób, które przyczyniły się do sukcesów szkoły. W swoim przemówieniu podkreśliła jak ważne są umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i statystyki, które młodzież nabywa w procesie edukacji. Wiele z tych zadań nie mogłoby się odbywać w tak dużym zakresie bez aktywnej współpracy z piastowskimi firmami.

Następnie przystąpiono do głównego punktu uroczystości – podpisania umów patronackich.

Umowy z uczelniami podpisane

Patronat nad klasą dwujęzyczną o profilu  biologiczno-chemicznym, objął Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nadano jej nazwę Klasy Akademickiej UKSW. Umowę o patronacie w imieniu Pani Dziekan prof. dr hab. Grażyny  Gromadzkiej  podpisał Dziekan Wydziału WBNŚ UKSW dr inż. Dominik Wojewódka.

Patronat nad klasą o profilu matematyczno-fizycznym objął Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Nadano jej nazwę Klasy Politechnicznej PW. Umowę o patronacie w imieniu Dziekana prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka  podpisała Pani Dziekan WCh PW prof. dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska.

Umowę o współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW w imieniu prof. dr hab. inż. Janusz Frączka podpisała Dziekan wydziału, dr inż. Marta Poćwierz.

Współpraca na wielu poziomach

Z wypowiedzi przedstawicieli Politechniki i UKSW wynikało, że spodziewają się z nawiązanej współpracy obopólnych korzyści. Dziekani opowiedzieli o specyfice swoich wydziałów i możliwościach otwierających się przed kończącymi je absolwentami. W ramach patronatu zapewniono uczniom między innymi korzystanie z laboratoriów dydaktycznych wydziałów, wspólne organizowanie pokazów lekcyjnych, opracowanie materiałów dydaktycznych, organizowanie wspólnych wykładów i szkoleń dla uczniów, wspólne organizowanie kół zainteresowań, a także uczestniczenie w badaniach naukowych oraz tworzenie i przeprowadzanie konkursów. Po zakończeniu projektu uczniowie będą współautorami badań publikowanych w czasopismach naukowych.

Piękne perspektywy

Dyrektor liceum powiedziała, że sama z obydwoma uczelniami jest związana emocjonalnie, ponieważ na politechnice ukończyła wydział chemiczny, a na UKSW matematykę. Wspomniała też o współpracy z innymi warszawskimi uczelniami, ale nie na zasadzie stałych umów. Dodała, że liceum jest jedyną szkołą w regionie, prowadzoną przez miasto. Również jedyną z oddziałami dwujęzycznymi. – Nasze sukcesy zawdzięczamy wsparciu władz Piastowa – zaznaczyła. – Przez wszystkich (wyższe uczelnie, firmy) jesteśmy przyjmowani niezwykle miło i serdecznie – zawsze otrzymujemy wsparcie i chęć współpracy. Szkoła na wiosnę będzie rozbudowywana. Poprawią się więc warunki pracy. Tegoroczny nabór został zamknięty największą liczbą punktów w powiecie. Pani dyrektor chciałaby, żeby liceum stało się szkołą Akademii Khana. – Myślę, że sukces jest murowany – zakończyła Hanna Babikowska.

Wielkie wyróżnienie

Pod koniec uroczystości wystąpiła Prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”, członka Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców oraz twórczyni „Partnerstwa Edukacja na Nowo” Elżbieta Piotrowska-Gromniak, wręczając dyrektor Babikowskiej nagrodę Laureata Kapituły Edukacja na Nowo 2016 „TOP3 – Kobiety w Edukacji”. Tytuł ten przyznany został za zaangażowanie, kreatywność, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz orientację na teraźniejszość i przyszłość reprezentowanej placówki.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 01/2018, 11 stycznia 2018