DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie

zaprasza absolwentów gimnazjów do kontynuacji nauki w Oddziale Dwujęzycznym

Kandydatom oferujemy:

 • Naukę w dynamicznym zespole – średni wynik uzyskany przez kandydatów  w rekrutacji – powyżej 160 punktów;

 • Zajęcia w małych grupach (do 15 osób);
 • Udział w dwuletnim programie unijnym, który zapewnia m.in.: dodatkowe godziny matematyki przygotowujące do matury, dodatkowe godziny języka angielskiego przygotowujące do egzaminów, kursy i szkolenia językowe z certyfikatami unijnymi, kursy komputerowe z certyfikatami unijnymi, zajęcia z grafiki komputerowej (również 3D), całoroczne dodatkowe szkolenia z przedsiębiorczości, nowoczesne wyposażenie w multimedia szkolnych pracowni: językowych, matematycznych i informatycznych, zajęcia dla uczniów metodą WebQuest z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych i in.;
 • Możliwość zdawania  prestiżowej matury dwujęzycznej (tylko dla absolwentów szkół z oddziałami dwujęzycznymi);

 • Uczestnictwo w zajęciach dwujęzycznych (na zajęciach z chemii, matematyki i biologii praca z nowym materiałem odbywa się w języku polskim, natomiast dodatkowe lekcje ćwiczące poznany materiał z tych przedmiotów odbywają się w języku angielskim)

 • Nabycie umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim oraz zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych (duża liczba zajęć z przedmiotów maturalnych);

 • Umożliwienie kontynuacji studiów w języku angielskim w Polsce czy na świecie.

 • Zdobycie kompetencji do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, gdzie wymagana jest znajomość branżowego słownictwa w języku angielskim;

 • Umożliwienie najlepszym uczniom bezpłatnego zdawania egzaminów FCE (First Certificate in English);

 • Doskonałą kadrę nauczycielską i miłą atmosferę, która sprzyja uczeniu się.