DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 r.

Nowe inwestycje Wodociągów Warszawskich


Kolektor dla Piastowa, Pruszkowa i UrsusaInwestycje będą realizowane w ramach Fazy V i VI unijnego Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Warszawie”. Łączny koszt obydwu zadań wynosi blisko 160 mln zł netto.
Budowa kolektora C Bis znacznie poprawi bezpieczeństwo pracy sieci kanalizacyjnej w trakcie pogody deszczowej i bezdeszczowej oraz stworzy możliwości uruchomienia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową.Mierzący około 7 km kolektor C-Bis będzie służył do transportu ścieków sanitarnych głównie z terenu Piastowa i Pruszkowa do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj – Buduj”, a jej koszt wyniesie ok. 50 mln zł netto. Planowany termin wykonania tego przedsięwzięcia to 2021 r.

Trasa kolektora będzie przebiegała wzdłuż m.in.: al. Krakowskiej, ul. Warszawskiej i ul. Bohaterów Wolności w Piastowie oraz ulic: Dąbrowskiej, Korczaka, Zdziarskiej, Mostowej i Długiej w Pruszkowie. Ponadto fragment kanału zostanie poprowadzony pod dnem rzeki Utraty w specjalnie w tym celu wybudowanym syfonie.

Ponad 7 km mikrotunelingu 

Nowy kolektor będzie budowany metodą bezwykopową z rur GRP o średnicy od 800 mm do 1000 mm. Wykorzystanie nowoczesnej technologii mikrotunelingu pozwoli ograniczyć utrudnienia w ruchu lokalnym, gdyż punktowe wykopy będą wykonywane jedynie w miejscach komór technologicznych i studni rewizyjnych zlokalizowanych na jego trasie. Ponadto w ramach kontraktu znalazły się zadania polegające na włączeniu kanału do istniejących kolektorów C i G oraz odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodników po wykonanych robotach. Realizacja inwestycji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obszarów położony w rejonie Pasma Pruszkowskiego. Usprawnienie pracy sieci kanalizacyjnej, dzięki odciążeniu istniejącego kolektora C, umożliwi bowiem m.in. powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych w Pruszkowie i Piastowie, a w przyszłości także na obszarze byłych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus S.A.

Za prawidłowe wykonanie inwestycji jest odpowiedzialna firma POLAQUA Sp. z o.o. Zawarcie kontraktu oznacza, że wykonawca może przystąpić do prac projektowych, by po ich ukończeniu i pozyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, móc rozpocząć budowę.

Największy projekt środowiskowy w Europie

Opisane inwestycje z zakresu rozwoju gospodarki wodno-ściekowej stanowią kontynuację działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, którego łączna wartość dla Faz I–VI wynosi około 6,7 mld złotych. Spółka, korzystając ze środków unijnych, w ostatnich kilkunastu latach gruntownie zmodernizowała i rozbudowała proces uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dzięki temu mieszkańcy Warszawy i okolic mają zapewniony dostęp do wysokiej jakości wody, a oczyszczone ścieki nie zatruwają wód Wisły i Bałtyku. Jednocześnie, w trosce o komfort życia mieszkańców, systematycznie rozbudowywany jest układ dystrybucji wody i odbioru ścieków, co pozwala na utrzymanie ponad 98% wskaźnika dostępności świadczonych usług na terenie stale rozwijających się aglomeracji obsługiwanych przez Spółkę.

Na podstawie informacji ze strony UD Ursus

MS 3/2018, 8 lutego 2018 r.