DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Kolejny sukces piastowskiej oświaty


Od 1 września 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. A. Mickiewicza oraz Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego realizowany będzie projekt pn. „Szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie”. Jego głównym jest wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki.

Wartość przedsięwzięcia to ponad 1,4 mln zł, z czego niemal 1,26 mln zł zostanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. Liderem projektu jest Liceum.

Głównym celem projektu jest wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy, urządzenia umożliwiające nieograniczony dostęp do internetu (rozbudowa szkolnych sieci Wi-Fi o elementy nowoczesnej infrastruktury sieciowo-usługowej), tablice interaktywne i inne pomoce dydaktyczne oraz intensywny rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w okresie od 01.08 2017 r. do 31.07.2019 r.

W ramach inicjatywy zostanie opracowana, wdrożona i utrzymana platforma edukacyjna oparta o grywalizację wspierającą naukę przedsiębiorczości i kompetencji młodzieży niezwykle przydatnych na rynku pracy. Z platformy tej będą też bezpłatnie korzystać pozostałe piastowskie szkoły.

Szczególny nacisk położono na nowoczesne wyposażenie w multimedia szkolnych pracowni: językowych, matematycznych i informatycznych. Uczniowie i nauczyciele będą mieli nieograniczony dostęp do szerokopasmowego  internetu o wysokiej przepustowości na terenie całej szkoły.

Dzięki działaniom projektowym zostanie zrealizowana duża ilość dodatkowych zajęć z matematyki, informatyki i j. angielskiego oraz kółek przedsiębiorczości i grafiki komputerowej. Młodzież podczas trwania projektu będzie uczestniczyć w kursach z j. angielskiego i informatyki zakończonych procesem walidacji oraz zdaniem międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych Rady Europy.

Podczas szkoleń uczniów i nauczycieli podnoszone będą ich kompetencje indywidualne w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK). Zostaną również zorganizowane zajęcia dla uczniów metodą WebQuest (nauczenie poszukiwania informacji) z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. Uczniowie będą uczestniczyć także w szerokiej ofercie warsztatów z kompetencji społecznych, ze szczególnym  uwzględnieniem kompetencji niezbędnych na rynku pracy (praca zespołowa, kreatywność, inicjatywność, przedsiębiorczość i wiele innych).

Z uwagi na realizowane już w piastowskim Liceum działania podnoszące umiejętności uczniów z zakresu przedsiębiorczości, zwycięski projekt jest niezwykle cennym uzupełnieniem dotychczasowej działalności szkoły. Wprowadzam też tę placówkę w nauczanie dwujęzyczne przedmiotów ogólnokształcących oraz przygotowanie uczniów do zdawania matury dwujęzycznej.

Hanna Babikowska

Dyrektor LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie
MS 13/2017, 24 sierpnia 2017