DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Kolejne pieniądze dla Piastowa na duże i ważne zadania

Ponad 7,8 mln zł dofinansowania trafi do Piastowa na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w ramach unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. To kolejne proekologiczne działanie władz naszego miasta zakładające poszanowanie energii i środowiska.

W dniu 21 listopada 2017 r. Burmistrz Piastowa Pan Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Miasta Panią Grażyną Wójcik podpisali w tej sprawie umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Lanc.

Dzięki wsparciu unijnemu do końca przyszłego roku w Piastowie zostanie wykonana kompleksowa termomodernizacja ośmiu obiektów użyteczności publicznej: dwóch szkół podstawowych – SP nr 1 i SP nr 2, Miejskiego Ośrodka Kultury, dwóch gimnazjów – Nr 1 i Nr 2, przedszkola i budynku przy ul. J. Tuwima 4 oraz Urzędu Miasta Piastów.

Miasto zgłosiło do projektu wszystkie obiekty użyteczności publicznej oraz budynki miejskie, których Miasto jest właścicielem. Budynki zostały wyłonione w wyniku przeprowadzonych audytów, m.im. audytu energetycznego mającego na celu określić uzyskanie odpowiedniego poziomu oszczędności energetycznej zarówno ciepłowniczej jak i elektrycznej po przeprowadzeniu termomodernizacji. Została wykonana ekspertyza budowlana, która wykazała budynki w najgorszym stanie technicznym. Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM promowało budynki, których stan techniczny wymaga gruntownej poprawy oraz ilość lokali mieszkalnych.

W ramach projektu budynki zostaną ocieplone. Prace termomodernizacyjne obejmą, m.in. ściany zewnętrzne, stropodachy oraz ocieplenie podłóg. Poza tym wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Przebudowane będą również systemy grzewcze i zmodernizowane źródła ciepła c.w.u (wymiana źródła ciepła) oraz instalacje centralnego ogrzewania. Natomiast oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. W modernizowanych budynkach zastosowane będą także instalacje OZE.

Realizacja inwestycji pozwoli nie tylko obniżyć koszty eksploatacji wszystkich budynków, ale też zredukuje emisję CO2.

Anna Lorens

MS 19/2017, 30 listopada 2017