DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
Kolejne wydanie Nr 12(41)
28 czerwca 2018 

JUBILATE  DEO!


Ks. Zbigniew Sajnóg, proboszcz parafii i dziekan dekanatu ursuskiegoW bieżącym roku parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (najstarsza w Ursusie) świętuje Jubileusz 75 lat. Z tej okazji Duszpasterze z parafianami podjęli szereg inicjatyw, by uczcić tę rocznicę i podziękować Bogu za Łaski otrzymane przez te wszystkie lata. 

Jubileusz został zainicjowany 19 marca, czyli w dniu Odpustu parafialnego. Wówczas głównej Mszy św. przewodniczył ks. bp Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski. Z kolei miała miejsce pielgrzymka do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (od Józefa do Józefa). Był to dzień 29 kwietnia, który w kalendarzu liturgicznym Kościoła w Polsce jest obchodzony jako Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasach II wojny światowej. Kolejnym bardzo ważnym akcentem obchodów była pielgrzymka na Jasną Górę (z 30 na 31 maja) połączona z całonocnym czuwaniem przed Obrazem Matki Bożej Królowej Polski. W pielgrzymce wzięło udział 155 osób. Wreszcie, 4 czerwca czyli w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) w Parku Czechowickim odbył się Festyn Jubileuszowy, który poprowadził red. Marek Sierocki (znany widzom „Teleekspresu”). Była modlitwa, koncerty, gry i zabawy dla dzieci (np. malowanie twarzy, konkurs biblijny i rysunkowy). Najważniejsze, że dopisali parafianie, goście i przyjaciele św. Józefa w różnym wieku. Nie zabrakło przedstawicieli Zarządu i Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, którzy z okazji Jubileuszu przekazali dla parafii piękny dar – nowy kielich mszalny.

Wróćmy do historii: przed II wojną światową dzisiejszy Ursus nazywał się Czechowice, liczył 1200 mieszkańców i należał do parafii Piastów. W miarę rozbudowy fabryki ciągników rozrastały się dzielnice mieszkaniowe. W 1939 r. pierwszą Mszę św. na korytarzu Szkoły nr 1 przy ul. Piłsudskiego odprawił ks. proboszcz z Piastowa. Potem na kaplicę przeznaczono dom prywatny.

Dnia 28 maja 1942 r. Abp Stanisław Gall erygował (powołał do życia) parafię w Czechowicach pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP. Po Powstaniu Warszawskim dla wysiedlonych mieszkańców stolicy parafia była miejscem odpoczynku i skromnego posiłku, który przygotowywali parafianie, parafialna Caritas i Delegatura Rady Głównej Opiekuńczej. Gdy Niemcy zajęli budynek szkoły, Msze św. odprawiano w prywatnym domu przy ul. Malinowej. Tam urządzono tymczasową kaplicę. Ponieważ kaplica okazała się za mała, w roku 1943 wybudowano kościół drewniany. Stało się to dzięki staraniom miejscowego wójta o nazwisku Godurkiewicz, który znał dobrze język niemiecki. On wyjednał u władz okupacyjnych zgodę na przydział drewna i budowę pierwszego kościoła.

W latach 1946–1952 na zapleczu tego kościoła wzniesiono, a następnie rozbudowano dom, w którym aż do maja 2005 r. mieściła się kaplica. Odtąd w niedziele i święta Msze święte sprawowano jednocześnie w drewnianym kościele i w kaplicy.

W 1950 r. rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę nowego kościoła odpowiadającego potrzebom rozrastającej się parafii. Czekano... 27 lat! Projekt kościoła w nowoczesnym stylu przygotowali architekci Wojciech Kowalczyk i Andrzej Ustjan. Nowy kościół stanął na miejscu drewnianego.

Kamień węgielny poświęcił dnia 3 czerwca 1978 r. Stefan Kardynał Wyszyński  Prymas Polski. Działo się to w obecności biskupa Jerzego Modzelewskiego i wielotysięcznej rzeszy wiernych z ks. Kazimierzem Szklarczykiem, który od pięciu lat był proboszczem parafii.

Nową świątynię poświęcił 14 grudnia 1980 r. Bp Bronisław Dąbrowski (w zastępstwie chorego wówczas  Ks. Prymasa Wyszyńskiego). Kościół konsekrował Józef Kard. Glemp Prymas Polski dnia 22 listopada 1992 r. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i w 50-tym roku istnienia parafii. W zamyśle architektów świątynia swoim kształtem miała przypominać rozpięty baldachim.  W latach 1981–1982 wzniesiono dom parafialny. Z czasem z macierzystej parafii św. Józefa wyłoniły się cztery kolejne:

1) Parafia Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Niedźwiadek

2) Parafia Świętej Rodziny na Osiedlu Chrobry

3) Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Piastowskiej.

4) Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy ul. Wojciechowskiego.

W  Roku Eucharystii (2005), który był także rokiem śmierci św. Jana Pawła II, podjęto kolejną, bardzo ważną inwestycję materialną, tzn. przebudowę i adaptację dużej sali pod kościołem na kaplicę całodziennej adoracji Przenajświętszego Sakramentu. Okazało się, że to miejsce było bardzo potrzebne parafianom oraz gościom i przyjaciołom św. Józefa, którzy chętnie modlą się w Kaplicy Adoracji.

Księża Proboszczowie w latach 1942–2017

  • ks. prałat Bronisław Piórkowski            1942 – 1947

  • ks. prałat  Kazimierz Peciak1947 – 1966

  • ks. kanonik Józef Jamiński 1966 – 1973

  • ks. infułat  Kazimierz Szklarczyk          1973 – 2001

  • ks. prałat Zbigniew Sajnóg od 2001 do chwili obecnej…

Wracając do dnia dzisiejszego, warto zaznaczyć, że jeszcze przed wakacjami, a także na jesieni odbędą się kolejne uroczystości w parafii św. Józefa świętującej nie tylko 75-lecie istnienia, ale też 25-lecie konsekracji kościoła.

W imieniu własnym, wszystkich Duszpasterzy i wiernych serdecznie  zapraszam do wspólnego świętowania.

 

Ks. Zbigniew Sajnóg

MS 11/2017, 22 czerwca 2017

 Zdjęcia autorstwa ursuskiego fotografa-dokumentalisty Ireneusza Barskiego:

  1. Pierwszy drewniany kościół (wybudowany w 1943 r.),

  2. Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła przez Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego (3 czerwca 1978 r.)

  3. Uroczysta konsekracja kościoła przez Kardynała Józefa Glempa (22 listopada 1992 r.)