DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

„Jeszcze Polska nie zginęła”

220 lat temu we Włoszech pierwszy raz publicznie zabrzmiała Pieśń Legionów Polskich, która 130 lat później stała się naszym Hymnem Narodowym.

Autorem słów polskiego hymnu państwowego jest Józef Wybicki – publicysta, polityk, działacz społeczny, konfederat i uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej. Autor melodii nie jest znany. Ponieważ jest oparta na motywach polskiego, ludowego mazura, pieśń zwana jest również Mazurkiem Dąbrowskiego. Przyjmuje się, że pierwszy raz została wykonana 20 lipca 1797 roku, w dniu wymarszu legionów Dąbrowskiego z włoskiego miasta Reggio, a powstała tamże kilka dni wcześniej. Niektórzy badacze twierdzą, że odśpiewał ją sam Wybicki z towarzyszeniem grupy legionistów. Autora prawdopodobnie zainspirował widok polskiego wojska, mundurów, sztandarów Legionów Polskich we Włoszech, tworzonych przez generała Henryka Dąbrowskiego. Pamiętajmy, że Polska była wtedy pod zaborami trzech ówczesnych mocarstw – Rosji, Prus i Austrii.

Bardzo szybko pieśń zyskała wielką popularność i towarzyszyła Polakom na obczyźnie, a przede wszystkim w Polsce, podtrzymując ducha walki o niepodległość. Śpiewana była przez uczestników kolejnych powstań narodowych, jej melodia brzmiała z pozytywek na domowych kredensach.

Niestety zdarza się, że podczas hymnu można zaobserwować zachowania nie licujące z powagą chwili. Przypominamy zatem zasady (w ramce), obowiązujące w czasie wykonywania lub odtwarzania Mazurka Dąbrowskiego, zawarte w art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Naruszenie przepisów o hym­nie RP stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny. (Art. 49. § 1. k.w. – Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej).

Bardzo często można też zauważyć, że w trakcie zbiorowego śpiewania występują błędy tekstowe. Obok publikujemy pełny tekst hymnu polskiego (w obowiązującej wersji).

Miejmy nadzieję, że nigdy więcej nie zdarzy się w polskiej historii czas, kiedy śpiewanie „Jeszcze Polska ...” będzie zakazane (tak jak to miało miejsce w czasie zaborów i okupacji niemieckiej), a pieśń zawsze będzie symbolem jedności i więzi wszystkich Polaków.

Jacek Sulewski

MS 12/2017, 27 lipca 2017
Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski (rocznik 1917), jeden z ostatnich żyjących powstańczych oficerów Armii Krajowej – oddaje honory podczas odtwarzania hymnu (zdjęcie wykonane 30 lipca 2014 r. podczas obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego).

Fot. Jacek Sulewski

Polski Hymn narodowy

Mazurek Dąbrowskiego


Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.


Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.


Przejdziem Wisłę,

przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.


Marsz, marsz Dąbrowski...


Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.


Marsz, marsz Dąbrowski...


Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.


Marsz, marsz Dąbrowski...

Zasady obowiązujące w czasie wykonywania lub odtwarzania Hymnu Państwowego

  • Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju.
  • Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek.
  • Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy.
  • Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie.
  • Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.