DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Jest wola współpracy. Czy powstanie wiadukt?


30 maja Starosta Powiatu Pruszkowskiego, Prezydent Miasta Pruszkowa i Burmistrz Miasta Piastowa oraz przedstawiciele PKP PLK Sp. z o.o. podpisali porozumienie w sprawie budowy wiaduktu nad torami PKP.

Planowany wiadukt zlokalizowany ma być w pobliżu dawnej, historycznej przeprawy przez tory kolejowe jaką był przejazd na tzw. Papierni. W tym miejscu przebiega granica Piastowa i Pruszkowa, a ul. Grunwaldzka styka się z drogą powiatową (ul. J. Tuwima – Bohaterów Warszawy). 

W treści porozumienia zawarta została ważna intencja opisana następującymi słowami:  „Mając na względzie konieczność zapewnienia mieszkańcom powiatu pruszkowskiego, a w szczególności miast Pruszków i Piastów, bezpiecznego i bezkolizyjnego przekraczania wielotorowej linii kolejowej nr 001 oraz 447 relacji Warszawa-Żyrardów, Strony porozumienia wyrażają wolę współpracy, która powinna umożliwić w przyszłości realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaduktu drogowego w rejonie km 13+800 linii kolejowej nr 447 wraz z drogami dojazdowymi zwanego dalej „Inwestycją”. Realizacja Inwestycji umożliwi powstanie w Pruszkowie nowego połączenia ciągu ulic od ul. Grunwaldzkiej na południu do przebudowanej ul. Broniewskiego na północy”.

Jak się wydaje, najwięcej zależeć będzie od zaangażowania strony kolejowej, bo to PLK ma wybudować wiadukt nad torami i w całym pasie pozostającym we władaniu PKP. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w II kwartale 2019 r.

UM Piastów

MS 11/2017, 22 czerwca 2017