DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Jakie plany dla piastowskiej biblioteki?


W poprzednich wydaniach pisaliśmy o sukcesie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie – otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w wysokości 28 270 zł w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”. Placówka zakupiła nowoczesny sprzęt komputerow do Biblioteki Głównej oraz Filii. To nie koniec nowości dla czytelników. Bolączką pozostaje wciąż trudna sytuacja lokalowa placówki. Jakie są aktualne działania miasta, aby rozwiązać problem?

W Czytelni w Bibliotece Głównej przy ul. Warszawskiej liczba komputerów powiększyła się i aktualnie użytkownicy mają do dyspozycji 5 stanowisk komputerowych, w tym jedno z zainstalowaną ACADEMICĄ, czyli cyfrową bezpłatną wypożyczalnią międzybiblioteczną pozwalającą na udostępnienie w naszej placówce kilkuset tysięcy publikacji naukowych. – Pozostałe 4 komputery, z dostępem do Internetu, umożliwiają wykonanie wydruków czarno-białych i skanów. To udogodnienie, ponieważ dotychczas takie usługi oferowało tylko jedno stanowisko. W najbliższym czasie, w marcu bądź kwietniu, planujemy kursy dla seniorów. Pomysł jest jeszcze w fazie projektu. Myślimy nad prowadzącymi i najlepszą do nauki ilością kursantów – zapowiedziała Wiesława Poznańska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Nowe regały, ale jeszcze mniej wolnej powierzchni

Od Nowego Roku w Bibliotece Głównej pojawiły się nowe tytuły prasowe, m.in. Przekrój, Viva, Świat Kobiety. W lutym ta sama placówka zakupiła też za ponad 15 tys. zł 23 podwójne, stabilne i bardzo funkcjonalne regały, kolorystycznie dopasowane do wnętrza. – Poprzednie liczyły sobie prawie 40 lat. Wysłużyły się i nawet ze względów bezpieczeństwa nie mogły być dłużej w bibliotece. Nowe regały już zostały zapełnione książkami. Jednak w bibliotece robi się coraz bardziej ciasno. Planujemy selekcję księgozbioru. Usunięte zostaną egzemplarze w złym stanie. Liczymy, że w ten sposób zyskamy miejsce. Obecna ilość, ok. 25 tys. woluminów, nie może zwiększyć się ze względu na brak miejsca – tłumaczyła Wiesława Poznańska. Co w takim razie ze spotkaniami autorskimi, które jeszcze przed wymianą regałów odbywały się przy mniejszej ilości uczestników na środku wypożyczalni? – Biblioteka bez spotkań nie może istnieć. Mamy w planach następne. Ze względu na jeszcze mniej miejsca będziemy musieli prosić o udostępnianie sali, np. Miejski Ośrodek Kultury. Mam nadzieję, że podołamy. W Czytelni też nie ma komfortowych warunków, maksymalnie zmieści się 20 osób – nakreśliła problem dyrektor biblioteki.


Pomysł dla biblioteki wciąż żywy

W poprzednich wydaniach kilkakrotnie wspominaliśmy o zbyt małej powierzchni jak na dzisiejsze standardy Biblioteki Głównej – taka sytuacja lokalowa hamuje od lat poszerzanie oferty bibliotecznej. Z wielu cieszących się zainteresowaniem inicjatyw bibliotekarki w ostatnich latach z bólem serca musiały rezygnować, np. ze spotkań z grami planszowymi, bezpłatnymi zajęciami angielskiego dla dzieci, edukacji medialnej dla szkół. Problem lokalowy nie tylko biblioteki, ale i choćby domu kultury, został dostrzeżony i przedstawiony w dokumencie miasta pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+ (oprac. w październiku 2016 roku). Na jakim etapie są starania w sprawie rozbudowy kompleksu oświatowego, w którym, zgodnie z zapowiedziami władz Piastowa, miałaby mieć swoją siedzibę nowoczesna, przestronna multimedialna biblioteka? – Rozbudowa liceum z budową hali sportowej może rozpocząć się na przełomie roku 2017/18 po zbilansowaniu środków własnych i pozyskiwanych z zewnątrz. Przygotowujemy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej, czekamy na ogłoszenie naboru wniosków przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę bibliotek – poinformował Konrad Rytel, zastępca burmistrza miasta Piastowa.


Szanse na dofinansowanie przez Instytut Książki

Podpowiedzieliśmy, że obecnym źródłem finansowania działań związanych z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek jest „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – uchwalony przez Radę Ministrów program wieloletnim na lata 2016–2020. Operatorem Priorytetu „Infrastruktura biblio­tek 2016–2020” jest Instytut Książki. 2 nabory wniosków dla gmin do 50 tys. mieszkańców już się zakończyły, ale przed gminami kolejne terminy: na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowań w 2019 roku nabór ruszy na koniec 2017 lub z początkiem 2018 r. Kolejny nabór planowany jest na koniec 2018 r. lub początek 2019 r., pod warunkiem, że budżet priorytetu nie zostanie wcześniej wyczerpany.

Szansa na nową lokalizację filii bibliotecznej

Wielu mieszkańców nie było zadowolonych z powodu zamknięcia filii biblioteki publicznej (mieściła się w siedzibie budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Pułaskiego od marca 2004 r. do wakacji 2016 r.). Są dobre wiadomości w tej kwestii: – Rewitalizacja willi Millera jest przewidziana w drugiej połowie roku. Jest dokumentacja projektowa, planujemy w marcu złożyć wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa – zapowiada Konrad Rytel. Dodaje również, że w planach jest wniosek do MKiDN na przygotowanie pomieszczeń dla filii biblioteki, której powierzchnia będzie wynosić ok 100m2. – W odnowionym budynku oprócz wspomnianej biblioteki będą pomieszczenia dla harcerzy, pobytu dziennego dla seniorów, sale spotkań dla różnych organizacji. Otoczenie willi zostanie poddane kompleksowej renowacji i udostępnione mieszkańcom najbliższej okolicy – mówi zastępca burmistrza.

 

Agnieszka Gorzkowska

MS 3/20017, 23 lutego 2017