DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS. 12 inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w roku 2017


Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne


Zakończenie 6 inwestycji w Dzielnicy Ursus w roku 2017 oraz pro­wadzenie kolejnych 6 inwestycji budowlanych i modernizacyjnych z terminem realizacji w latach 2018–2020 – planuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

MPWiK rozpoczyna inwestycje mające na celu uzbrojenie terenów pofabrycznych Ursusa w niezbędną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

  • Do połowy tego roku trwać będzie budowa przewodu wodociągowego długości 1680 m w ul. Gierdziejewskiego, odcinek ul.  Warszawska – ul. Silnikowa – ul. Hennela do nowoprojektowanej ulicy.

  • Do września br. ma być zakończona budowa przewodu wodociągowego długości 464 m w drodze dojazdowej do ul. Bodycha, wraz z przebudową przewodu wodociągowego długości 411 m w ul. Bodycha odcinek ul. Spisaka – ul. Bodycha 30.

  • Latem ma dobiec końca budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Bodycha, długości 861 m.

  • W terminie do końca roku 2017 wykonana zostanie przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. Sosnkowskiego, odcinek od Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 do studni na skrzyżowaniu z ul. Kolorową.

 

Na podstawie informacji z UD Ursus m.st. Warszawy

MS 5/2017, 23 marca 2017 r.