DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
DRODZY CZYTELNICY, MALI I DUZI :) PISZCIE DO NAS! - redakcja@mocnestrony.com.pl – O INTERESUJĄCYCH WYDARZENIACH, CIEKAWYCH ZJAWISKACH, SYTUACJACH, PRZYGODACH. W KOLEJNYM NUMERZE OPUBLIKUJEMY NAJCIEKAWSZE RELACJE!

Leszek Stachlewski – pierwszy „Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki”


Na sesji Rady Miejskiej w maju, po raz pierwszy przyznany został tytuł Honorowego Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki. Wyróżnienie to otrzymał Pan Leszek Stachlewski – mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego, zasłużony strażak Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystość wręczenia honorowego obywatelstwa odbyła się podczas sesji Rady Miejskiej.Samorządowcy chcieli w ten sposób podziękować mu za wieloletnią współpracę.

Leszek Stachlewski urodził się 3 grudnia 1948 r. Od najmłodszych lat związany jest z Ożarowem Mazowieckim, a od 1956 r. ze strażą pożarną. Przez 45 lat (od 1972 r.) pełnił funkcję naczelnika ożarowskiej OSP. Ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, uzyskując stopień chorążego pożarnictwa. Obecnie jest Komendantem Miejsko-Gminnym Straży Pożarnych w Ożarowie Mazowieckim. W czasie swojej służby strażackiej uczestniczył w ponad pięciu tysiącach akcji ratowniczo-gaśniczych. Odznaczony m.in. Odznaką Strażak Wzorowy, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Brązowym i Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotą Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Zaangażowany od wielu lat w służbę strażaka, cieszy się dużym autorytetem wśród młodych druhów strażaków. Poświęcenie, pasja, narażanie własnego zdrowia i życia dla ratowania mieszkańców gminy i ich majątków, praca na rzecz gminy, honorowe oddawanie krwi dla potrzebujących, ale również skromność i bezinteresowność w działaniach – w pełni uzasadniają przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki Panu Leszkowi Stachlewskiemu.

Mając na uwadze uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Gminy Ożarów Mazowiecki, Rada Miejska 27 kwietnia podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/398/17 w sprawie ustanowienia tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu jego nadawania.

Zgodnie z regulaminem tytuł ten jest najwyższym gminnym wyróżnieniem przyznawanym wybitnym osobowościom. Stanowi on wyraz szczególnego uznania nadawanego bez względu na miejsce urodzenia, zamieszkania czy narodowość, dla osób zasłużonych dla Gminy Ożarów Mazowiecki w dziedzinie gospodarki, kultury, nauki, sportu, oświaty i działalności społecznej, działających na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej i promocji gminy.  Tytuł nadawany jest w formie uchwały, podejmowanej zwykłą większością głosów.

Z wnioskiem o nadanie tytułu może wystąpić burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, grupa co najmniej 5 radnych i grupa co najmniej 100 mieszkańców. Tytuł przyznaje kapituła, w skład której wchodzą:  przewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej oraz przewodniczący klubów radnych.

Miejmy nadzieję, że w przyszłości będziemy świadkami wielu pięknych i wzruszających uroczystości jak ta, 26 maja. Pan Leszek otrzymał honorowy tytuł, pamiątkową statuetkę oraz  kwiaty. W sesji brało udział wielu strażaków, którzy w ten sposób uhonorowali również zasługi swojego kolegi.

Serdeczne gratulacje dla Pana Leszka Stachlewskiego – Honorowego Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

MS 10/2017, 8 czerwca 2017