DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

PIASTÓW. Historia i dzień dzisiejszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie

Gotowi na każde wezwanie


Na sesji Rady Miasta Piastowa 21 marca 2017 r. prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Tomasz Sadowski przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w Piastowie w 2016 roku.

Jak powiedział Prezes, miniony rok można zaliczyć do bardzo udanych, a jednocześnie pracowitych. Strażacy wielokrotnie podejmowali akcje ratowniczo-gaśnicze, a także uczestniczyli w różnych wydarzeniach i imprezach miejskich. OSP interweniowała 266 razy, z czego 86 razy gasili pożary, 150 razy usuwali skutki miejscowych zagrożeń (kolizje, wypadki, połamane drzewa, zalania itp.), 7 alarmów było fałszywych, a 23 razy wyjeżdżali do zabezpieczenia operacyjnego akcji powiatowych oraz na ćwiczenia. Wiele razy strażacy gościli w różnych placówkach oświatowych na terenie miasta, gdzie przeprowadzali pokazy ratownicze, pogadanki oraz nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W maju – miesiącu ochrony przeciwpożarowej – wiele grup uczniów i przedszkolaków było gośćmi strażaków w ich siedzibie.

Obecnie piastowska OSP liczy 114 członków, w tym 46 przeszkolonych ratowników, mogących brać udział w każdej akcji bojowej. Jednostka posiada bardzo dobry park maszynowy: średni samochód Renault Midlum z 2014 r., średni z funkcją ratownictwa technicznego Renault Midliner z 1999 r., ciężki samochód bojowy Scania P410 z 2016 r., lekki Mercedes GD290, bus Ford Transit i zabytkowy Żuk GLM z 1972 r.

W marcu 2016 r. w Falentach odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na poziomie gimnazjów II miejsce zajęła dh Anna Bratkowska, a na poziomie ponadgimnazjalnym zwyciężył dh Kamil Rosa.

Prezes Sadowski podziękował Burmistrzowi Miasta – druhowi Grzegorzowi Szuplewskiemu, Zastępcy Burmistrza – Konradowi Rytlowi i Przewodniczącej Rady Miasta – Agacie Korczak wraz radnymi za pomoc w utrzymaniu jednostki OSP w Piastowie.

Codzienność

Zainspirowany sprawozdaniem spotkałem się z Prezesem Tomaszem Sadowskim, zastępcą Naczelnika OSP Piastów Albertem Kalitą i opiekunem drużyny młodzieżowej Kamilem Rosą. Chciałem przybliżyć czytelnikom dzień powszedni strażaków z OSP.

Dowiedziałem się, że najstarszym członkiem OSP Piastów (honorowym) jest 86-letni Jan Walter, a najmłodszym 12-letni Adrian. W drużynie młodzieżowej, której opiekunem jest druh Kamil Rosa jest 20 członków w wieku od 12 do 18 lat. Najmłodsi strażacy nie mogą oczywiście brać udziału w akcjach bojowych, ale uczą się codziennej pracy strażaka, obsługi sprzętu, leją wodę, szkolą się w zakresie pierwszej pomocy, biorą nawet udział w wewnętrznych ćwiczeniach. Co drugi strażak w tej drużynie to dziewczyna. Pan Kamil, który jest członkiem OSP od 10 lat, dodał, że członkowie drużyny spędzają wspólnie wiele wolnego czasu, jeżdżą na zgrupowania, do kina, na kręgle. Naczelnik Albert Kalita, pracujący równolegle w Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie miał 15 lat, kiedy wstąpił do piastowskiej drużyny młodzieżowej. Wśród w pełni wyszkolonych 46 strażaków jest 7 kobiet.

Piastowska jednostka jest w czołówce rankingu całego województwa mazowieckiego pod względem liczby interwencji i wyposażenia. W roku 2016 zajęli pierwsze miejsce w powiecie i czwarte w województwie.

Wyjazdy interwencyjne

W pierwszym kwartale 2017 r. mieli już 52 wyjazdy. Zdarzają się też niestety wezwania nieuzasadnione. Jest co prawda coraz mniej wezwań świadomie złośliwych, ale bywały przypadki wezwania w celu wyważenia drzwi, które po naciśnięciu klamki okazywały się otwarte, czy do pożaru, który objawiał się dymem na dachu, a okazywało się, że to parowały resztki śniegu. Usłyszałem z kolei o wezwaniu w zasadzie uprawnionym, ale humorystycznym. Do straży pożarnej należy zbieranie z jezdni substancji niebezpiecznych, które mogą skutkować na przykład wprowadzeniem pojazdu w poślizg. Kiedyś załoga wyjechała zmyć z jezdni ... kupę.

Standardowo wóz bojowy opuszcza strażnicę do 5 minut od wezwania. Na miejscu 24 godz. na dobę dyżuruje kierowca, a pozostała część załogi zbiera się na dźwięk syreny. Jeżeli załoga jest dysponowana do akcji bojowej przez dyspozytora, musi wyjechać 6 ratowników, na inne akcje minimum czterech.

Służba w OSP

Od 2008 roku strażacy otrzymują ekwiwalent pieniężny za udział w akcji bojowej w wysokości 23 zł/godz. (liczy się tylko czas samej akcji), 80% tej kwoty za inną akcję i 50% za udział w szkoleniu. Kwartalnie to dla druhów najczęściej uczestniczących w akcjach kilkaset złotych.     

Udział w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej to działalność społeczna, niespotykana w skali całej Europy. Pierwsza w Polsce „Ochotnicza Straż Ogniowa” powstała w 1865 r. w Krakowie. W tamtych czasach i dziesiątki następnych lat strażak – a najwięcej ochotniczych straży powstawało w rejonach wiejskich – na dźwięk dzwonu czy syreny rzucał widły lub kosę i biegł do remizy. W obecnej rzeczywistości uczestnictwo w OSP wygląda zupełnie inaczej, szczególnie w mieście. Strażacy – ochotnicy mają pracę zawodową, której nie mogą w dowolnym momencie opuścić, często miejsce pracy jest znacznie oddalone. Muszą więc mieć naprawdę ogromną motywację do niesienia innym bezinteresownej pomocy, niejednokrotnie związanej z narażeniem życia.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, instytucją życia publicznego, której Polacy najbardziej ufali w 2015 r., była straż pożarna – zaufało jej 94% Polaków.

Tekst i zdjęcie Jacek Sulewski

MS 6/2017, 12 kwietnia 2017

 

 

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych i mokrego dyngusa wszystkim Mieszkańcom życzą strażacy z OSP Piastów

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie


W 1923 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w ówczesnym osiedlu Utrata. Pierwsza siedziba mieściła się na terenach osiedla kolejowego przy ulicy Harcerskiej. Pierwszym Prezesem jednostki był dh Bronisław Siedlecki, a pierwszym Komendantem – Naczelnikiem dh Eugeniusz Kosewski. W tym samym roku powstała przy OSP pierwsza w kraju Harcerska Drużyna Pożarnicza im. Stefana Czarnieckiego. Drużynowym jej był dh Kazimierz Kosewski. W drużynie wyrosło i wyszkoliło się wielu późniejszych strażaków. W 1927 roku Państwowe Zakłady Graficzne ufundowały pierwszy sztandar. W latach 1937–1939 przy ulicy Warszawskiej została wybudowana remiza z garażami i dużą salą widowiskową tak zwaną „Pochodnią”. W latach 1939–1945 siedziba straży stała się jednym z punktów działalności niepodległościowej. Członkowie OSP czynnie współpracowali z podziemiem Armii Krajowej. W 1973 roku z okazji 50-lecia istnienia Straży Pożarnej w Piastowie społeczeństwo miasta ufundowało nowy sztandar. W 1994 roku oddano do użytku strażnicę po rozbudowie, w 1997 dobudowano wieżę. Cały obiekt przy wsparciu finansowym z budżetu miasta został wykonany w czynie społecznym przez strażaków ochotników. W 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do 2002 roku piastowska straż stała się w pełni nowoczesną jednostką ratowniczo-gaśniczą na poziomie wyposażenia i wyszkolenia Państwowej Straży Pożarnej. W 2003 roku, z okazji kolejnej, okrągłej rocznicy, w czasie uroczystej polowej mszy świętej został poświęcony nowy sztandar.